حاصل جستجوی شما 50 یافته‌ی زیر است.

عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
پتروگرافی مقطع نازک مواد سرامیکی سارا پترسون 1395 مقاله
فرهنگ اصطلاحات عکاسی و فنی تصویربرداری واریختگی بازتابشی موسسه تصویربرداری از میراث فرهنگی 1395 مقاله
استفاده از روش تصویربرداری واریختگی بازتابشی (RTI) در حفاظت از چهار شیء کلریتی حوزه فرهنگی هلیل رود، جیرفت؛ موجود در موزه آذربایجان بهروز جلوداریان بیدگلی 1395 پایان‌نامه
امکان‌سنجی استفاده از دوغاب زیستی برای تثبیت ماسه های روان در مناطق کویری با رویکرد حفاظت از بقایای باستان شناسی علی رضا باغبانان، فرشاد رمضانیفر، حمید هاشم الحسینی، مهدی رازانی 1395 مقاله
حفاظت و مرمت سنگ دس آس خانگی متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز نازنین شریفان 1395 پایان‌نامه
حفظ و مرمت ظروف مرمری مکشوفه از جیرفت در حوزه‌ی تمدنی هلیل‌رود رامین محمدی سفیدخانی، مهدی رازانی 1394 مقاله
تحلیل ساختار شناسی سنگ های آذرآواری در معماری صخره کند روستای تاریخی کندوان فریده امینی بیرامی، مهدی رازانی، ابراهیم اصغری کلجاهی، سیدمحمدامین امامی، علی‌رضا باغبانان 1394 مقاله
تحلیل مقدماتی از ردپای بومی بودن صنعت سفال های نخودی شهر سوخته با استفاده از روش آنالیز نیمه کمی عنصری XRF حسین سرحدی دادیان، وحید پور زرقان، حسین مرادی، مهدی رازانی 1394 مقاله
حفاظت سنگ مرورکلی بر پژوهش­های علمی کیلفورد پرایس، اریک دوئن 1394 کتاب
راهنمای استاندارد برای انتخاب و استفاده از استحکام‌بخش‌های سنگ دبلیو. اس. جینل؛ دی. ويسل؛ سی. سرلِس 1393 مقاله
ساختارشناسی سنگ‌های تراکیت در ازاره کارخانه چرم سازی خسروی سحر احمدخان بیگی، مهدی رازانی 1393 مقاله
برگزیده مقالات اولین و دومین همایش ملی کاربرد تحلیل‌های علمی در باستان‌سنجی و مرمت میراث فرهنگی ویرایش (/به کوشش) مهدی رازانی، بهرام آجورلو 1393 کتاب
معرفی مدرسه‌ی فرانسویان (کاتولیک‌ها) جلفای اصفهان مهدی رازانی 1392 مقاله
آشکارسازی و حفاظت تزئینات پنهان نقاشی در بخشی از ازاره‌ی خانه‌ی صدقیانی تبریز مصطفی کریمی‌فرد، مهدی رازانی، سعید مهریار 1392 مقاله
کتاب‌شناسی فارسی حفاظت و مرمت میراث سنگی مهدی رازانی 1392 مقاله
حفاظت و مرمت کتیبه‌ی بسم‌الله موزه‌ی آذربایجان تبریز حمیدرضا ایرانی 1392 پایان‌نامه
فناوری سفالگری اسلامی قره‌داغ مهدی رازانی، بهرام آجورلو، آرش تیرانداز، محمدامین حائری 1392 طرح پژوهشی
حفاظت و مرمت حوض مروارید خانه‌ی صدقیانی تبریز مهدی رازانی، داریوش کوشکی، علی میرزایی، رامین محمدی 1392 مقاله
خانه‌ی سوکیاس در جلفای نو اصفهان: تاریخچه، معماری، تزئینات و تعمیرات مهدی رازانی، پژمان الماسی‌نیا 1392 مقاله
حفظ و مرمت حوضِ خانه‌ی صدقیانی تبریز داریوش کوشکی 1391 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
حاصل جستجوی شما 50 یافته‌ی زیر است.

لیست نتایج
پتروگرافی مقطع نازک مواد سرامیکی
سارا پترسون
نوع نوشتار: مقاله
فرهنگ اصطلاحات عکاسی و فنی تصویربرداری واریختگی بازتابشی
موسسه تصویربرداری از میراث فرهنگی
نوع نوشتار: مقاله
استفاده از روش تصویربرداری واریختگی بازتابشی (RTI) در حفاظت از چهار شیء کلریتی حوزه فرهنگی هلیل رود، جیرفت؛ موجود در موزه آذربایجان
بهروز جلوداریان بیدگلی
نوع نوشتار: پایان‌نامه
امکان‌سنجی استفاده از دوغاب زیستی برای تثبیت ماسه های روان در مناطق کویری با رویکرد حفاظت از بقایای باستان شناسی
علی رضا باغبانان، فرشاد رمضانیفر، حمید هاشم الحسینی، مهدی رازانی
نوع نوشتار: مقاله
حفاظت و مرمت سنگ دس آس خانگی متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز
نازنین شریفان
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفظ و مرمت ظروف مرمری مکشوفه از جیرفت در حوزه‌ی تمدنی هلیل‌رود
رامین محمدی سفیدخانی، مهدی رازانی
نوع نوشتار: مقاله
تحلیل ساختار شناسی سنگ های آذرآواری در معماری صخره کند روستای تاریخی کندوان
فریده امینی بیرامی، مهدی رازانی، ابراهیم اصغری کلجاهی، سیدمحمدامین امامی، علی‌رضا باغبانان
نوع نوشتار: مقاله
تحلیل مقدماتی از ردپای بومی بودن صنعت سفال های نخودی شهر سوخته با استفاده از روش آنالیز نیمه کمی عنصری XRF
حسین سرحدی دادیان، وحید پور زرقان، حسین مرادی، مهدی رازانی
نوع نوشتار: مقاله
حفاظت سنگ مرورکلی بر پژوهش­های علمی
کیلفورد پرایس، اریک دوئن
نوع نوشتار: کتاب
راهنمای استاندارد برای انتخاب و استفاده از استحکام‌بخش‌های سنگ
دبلیو. اس. جینل؛ دی. ويسل؛ سی. سرلِس
نوع نوشتار: مقاله
ساختارشناسی سنگ‌های تراکیت در ازاره کارخانه چرم سازی خسروی
سحر احمدخان بیگی، مهدی رازانی
نوع نوشتار: مقاله
برگزیده مقالات اولین و دومین همایش ملی کاربرد تحلیل‌های علمی در باستان‌سنجی و مرمت میراث فرهنگی
ویرایش (/به کوشش) مهدی رازانی، بهرام آجورلو
نوع نوشتار: کتاب
معرفی مدرسه‌ی فرانسویان (کاتولیک‌ها) جلفای اصفهان
مهدی رازانی
نوع نوشتار: مقاله
آشکارسازی و حفاظت تزئینات پنهان نقاشی در بخشی از ازاره‌ی خانه‌ی صدقیانی تبریز
مصطفی کریمی‌فرد، مهدی رازانی، سعید مهریار
نوع نوشتار: مقاله
کتاب‌شناسی فارسی حفاظت و مرمت میراث سنگی
مهدی رازانی
نوع نوشتار: مقاله
حفاظت و مرمت کتیبه‌ی بسم‌الله موزه‌ی آذربایجان تبریز
حمیدرضا ایرانی
نوع نوشتار: پایان‌نامه
فناوری سفالگری اسلامی قره‌داغ
مهدی رازانی، بهرام آجورلو، آرش تیرانداز، محمدامین حائری
نوع نوشتار: طرح پژوهشی
حفاظت و مرمت حوض مروارید خانه‌ی صدقیانی تبریز
مهدی رازانی، داریوش کوشکی، علی میرزایی، رامین محمدی
نوع نوشتار: مقاله
خانه‌ی سوکیاس در جلفای نو اصفهان: تاریخچه، معماری، تزئینات و تعمیرات
مهدی رازانی، پژمان الماسی‌نیا
نوع نوشتار: مقاله
حفظ و مرمت حوضِ خانه‌ی صدقیانی تبریز
داریوش کوشکی
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج