دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش
سال پنجم، شماره‌ی نهم، پاییز و زمستان 1389

لیست مقاله‌ها:

حامد ایمان طلب
آنالیز و بررسی رفتار تاق های سنتی (کاربرد آنالیز تاق به روش مری)


احمد پیرزاد
مطالعه، شناخت و پژوهش معماری بقعه ی شهرآشوب شهرستان بابل


حامد طالبی، سیدعلی اصغر میرفتاح
فن شناسی گچبری های دوره سلجوقی در استان زنجان (آرامگاه پیراحمد زهرنوش، مسجد جامع قروه، مسجد جامع سجاس)


فریناز عبداله زاده، هایده خمسه
بررسی تاثیر آلودگی های محیطی بر روی تزئینات گچ بری عمارت مظفری دار آباد


مازیار نیک بر
رفع خطر انحراف در برج پیزا با نظرداشت اصالت (با نگاهی به عارضه نشست و روش های مداخله)


طاهره شیشه بری، حمید فرهمند بروجنی
حفاظت و مرمت بخشی از کتیبه گچی منقوش قرآنی ضلع غربی مقبره ملااسماعیل شهر تاریخی یزد


غلامرضا عنایتی، رضا وحیدزاده
حفظ قطعات کاشی تاریخی و محدود نمودن بازسازی ها: نگاهی دوباره به تعمیرات کاشی کاری


رضا فرشیدفر
اصول و روش مداخله برای مرمت و بازسازی


سیامک پناهی، محمد محمدی کیا، قاسم میرزایی
مقایسه تطبیقی حضور عناصر طبیعت در معماری خانه های دوره قاجار تبریز و کاشان


ریحانه قاسم آبادی، حسین احمدی، حمید فرهنمند بروجنی
بازخوانی مبانی حاکم بر عملیات موزون سازی رنگی (نمونه موردی: نگاره های دیواری یکی از اتاق های خانه مارتاپیترز(گانی) )


عادله محتشم، حسین احمدی، عباس عابد اصفهانی
مروری بر انواع روش های طلاکاری


طاهره سلیمی مرند، محمد ربانی، هایده خمسه، صدیقه روحی
بررسی تغییرات ساختار سه نمونه کاغذهای اسنادی قبل و بعد از ضد عفونی (اتیل اکساید و تیمول) به روش اسپکتروسکپی مادون قرمز


الهه ارباب زاده بروجنی
حفاظت و مرمت پارچه ی تزئینی، با کاربرد مذهبی، متعلق به کلیسای وانک اصفهان


لیلا صالحیون، غلامرضا وطن خواه، ابوالفضل داوودی
امکان سنجی کاربرد پرتوی گاما جهت ضد عفونی الیاف ابریشم تاریخی (مطالعه ی موردی بر روی لباس روحانی متعلق به کلیسای وانک اصفهان)


مهشید کاکوئی
بررسی آزمایشگاهی استحکام بخش ها بر روی چوب های تاریخی منطقه گیلان