دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش
سال چهارم، شماره‌ی هشتم، بهار و تابستان 1389

لیست مقاله‌ها:

مهدی رازانی، حمیدرضا بخشنده فرد، اصغر توکلی، بهناز نصیرزاده
نگاهی به جعل میراث فرهنگی در ایران (با بررسی پایه جعلی به سبک سلقوی در کاخ موزه ی چهلسون اصفهان)


مهدی مداحی گیوی، شیوا حاجیانی
تبدیل محوطه کاوش شده به محوطه –موزه به عنوان یک روش حفاظتی با نگاه ویژه به هفت تپه


سامان کارگر
نگاهی به مبانی نظری در طرح مرمت و سازماندهی مسجد جامع ابرکوه (ابرقو) و تاثیر آن در توسعه کالبدی مسجد


کبری قربانی، محمد منصور فلامکی
بررسی قوس ها و گنبدها از دیدگاه ایستایی


سودابه خانجانی، غلامرضا وطن خواه، مسلم میش مست
فن شناسی تزئینات آهکی بنای اسپی مزگت


عادله محتشم، حسین احمدی، عباس عابد اصفهانی
فن شناسی و بررسی مکانیسم اتصال در تزئینات لایه چینی روی سنگ در دوره قاجار (مطالعه موردی: تزئینات لایه چینی روی سنگ موجود در کوشک شمس العماره تهران)


هانی زارعی
مرمت حمام ورای شهرستان مهر استان فارس


سحر نوروزی، سید محمدامین امامی، امید عودباشی
مطالعات ساختاری بر روی ملات های هیدرولیکی بند امیر فارس


جعفر کریم پور، زهرا محمودی منش، بهنام پدرام
معرفی بافت تاریخی باکو و تحلیل اقدامات حفاظتی انجام یافته از دیدگاه مبانی نظری


مهدی کردی، عباس عابد اصفهانی، سیدمحمدامین امامی
نقش ساختاری سنگ قرمز کلیسای سنت استپانوس جلفا در مکانیزم (فرآیند) تخریب


مارال صدقیان
حفاظت و مرمت نقاشی های روی چوب قوس دار سقف کاخ صاحبقرانیه


عباس عابد اصفهانی، بابک حجتی، حمید فرهمند بروجنی
بررسی ساختاری یک نمونه طومار چرمی متعلق به موزه هگمتانه همدان


سمیه نوغانی، حسام اصلانی
مروری بر فن شناسی و آسیب شناسی کاغذها و پارچه های دیواری خانه وثیق انصاری


نفیسه انصاری، حمیدرضا بخشنده فرد
مروری بر فن شناسی فلزِ روی


مینا کاکویی، شهرزاد امین شیرازی نژاد، غلامرضا وطن خواه
طرح حفظ و مرمت یک نمونه پارچه ابریشمی نقاشی شده چینی (قسمتی از پاراوان کاخ-موزه گلستان)


مرضیه اسماعیلی جاغرق، حمیدرضا تقی یاری، علیرضا بهرمان
راهکار های حفاظتی-مرمتی درب امامزاده یحیی روستای دورزعنبر شهرستان ساوجبلاق