دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش
سال چهارم، شماره‌ی هفتم، پاییز و زمستان 1388

لیست مقاله‌ها:

معین اسلامی، محمد مرتضوی
قابلیت توموگرافی کامپیوتری سی-تی اسکن در بررسی و مطالعه آثار تاریخی


شهره بیروتی، رسول وطن‌دوست
نقش بسته بندی در راستای حفاظت پیشگیرانه اشیای موجود در مخازن (با مطالعه موردی روش های نگهداری سکه های تاریخی موزه رشت)


حسن خلیلی زنوز
ارزیابی سازگاری مواد ساختمانی با استفاده از گرمانگاری مادون قرمز


ناکو ویسی، اصغر محمدمرادی، فاطمه مهدی‌زاده سراج
حفاظت لرزه ای اشیا موزه ای واقع در ابنیه تاریخی با استفاده از فن آوری جدا سازی پایه (طرح پیشنهادی حفاظت از موزه سنندج در برابر زلزله)


مهدی مداحی، شیوا حاجیانی، آرش ضیاء آبادی
فن شناسی و آسیب شناسی تزئینات گچ بری در بنای امامزاده قاسم و آرامگاه کوچک محوطه تاریخی سمیران


رضا رحیم نیا
کالبد معماری در هسته مرکزی آستانه شاه نعمت اله ولی


هانی زارعی، محمد حسین وافی
جستاری در سیر تحولات شهری شیراز در دوره های مختلف تاریخی


امیرحسین کریمی، غلامرضا وطن‌خواه
شناسایی بست های نقاشی ایرانی به روش شیمی تر


سمیه نوغانی
کاربرد میکرو امولسیون روغن در آّب برای حفاظت از آثار تاریخی


محسن قانونی، حمید فرهمند بروجنی
نگره معاصر در آسترگیری تابلوهای نقاشی (با نگاهی به روش جدید آسترگیری یک تابلوی رنگ و روغن)


مسعود باتر، زهرا محمدی سرایی
بررسی آزمایشگاهی تزئینات و حفاظت و مرمت یک نسخه عقدنامه قاجاری متعلق به مجموعه شخصی


سوگند نقوی،حمیدرضا بخشنده‌فر، غلامرضا وطن‌خواه
بررسی متالورژیک یک ظرف لوله دار متعلق به عصر آهن II


پریسا عبدالهی، رسول وطن‌دوست
فن شناسی و آسیب شناسی و ارائه راه کار حفاظتی سنگ نگاره انسان بالدار


سمیه بصیری، پدرام بهنام
مواد پرکننده و شیوه های پر کردن قسمت های کمبود در مرمت آثار سنگی


مهدی رازانی
واژه شناسی حفاظت سنگ


محمد حدادی
واژگان تخصصی در حفاظت و مرمت آثار سفالی (فن شناسی، آسیب شناسی و مرمت)