دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش
سال دوم، شماره‌ی سوم، پاییز و زمستان 1386

لیست مقاله‌ها:

فرحناز کلینی، بهنام پدرام
زیبایی‌شناسی در مرمت


مهدی رازانی، علی آدینه
چزاره براندی و اندیشه‌های نوین مرمت


دیوید کریر
مرمت در جایگاه تفسیر آثار هنری: دیدگاه یک فیلسوف
ترجمه‌ی امیر‌حسین کریمی


عباس عابد اصفهانی، کتایون زاهدیان
بررسی عوامل تغییر رنگ در لعاب‌های زرد و سبز کاشی‌های هفت‌رنگ مسجد امام اصفهان (دوره‌ی صفویه)


معین اسلامی، مهدی رازانی
مقدمه‌ای بر اصطلاحات تخصصی حفاظت و مرمت نقاشی


سیدمحمدحسین مرعشی
برخی واژگان نسخه‌شناسی در هنر کتاب‌آرایی


بهشاد حسینی، بهنام پدرام
علل بروز گسستگی‌های لایه‌ی رنگ در نقاشی‌های رنگ روغن روی کرباس (بخش اول)


امیرحسین کریمی، مهدی نصیری مبارکه
بررسی رنگدانه‌ی‌ سفیدآب شیخ و انتساب آن به شیخ بهایی


فرحناز کلینی
شناسایی بست به‌کاررفته در نگاره‌های سالن مرکزی خانه‌ی سوکیاس (1)


سامان ترابی، بهنام پدرام
بررسی علمی و هنری دیوارنگاره‌های موجود در بنای تاریخی گنبد آزادان


مهناز مقدسی
حفاظت و مرمت بخشی از نقاشی‌ دیواری امام‌زاده هفت‌معصوم روستای کروژده سبزوار


فرح‌سادات مدنی، رسول وطن‌دوست، محمد قهری
تاثیر محیط کم اکسیژن در ضد عفونی آثار کاغذی (آنوکسی نیتروژن)


مرتضی یمانی
کشش و مقاومت الیاف کاغذ در برجسته‌سازی نقوش کاغذی