دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش
سال سوم، شماره‌ی پنجم، پاییز و زمستان 1387

لیست مقاله‌ها:

مهدی رازانی
فرهنگ واژگان حفاظت (Balaam)


مسعود باتر، عباس عابد اصفهانی، حسین پایدار
بررسی و مطالعه روش‏‌‏های حفاظت و مرمت الواح گلی مکشوفه از محوطه‏‌‏های باستانی


مسیموبونی نی و ...
اسفنج نانو مغناطیسی به‏‌‏منظور پاک‏‌‏سازی آثار هنری
ترجمه‌ی رکسانا جبل‏‌‏عاملی


شایان شاکریان، عباس عابد اصفهانی، میترا اعتضادی
ساخت، ساختارشناسی و آسیب‏‌‏شناسی روغن کمان


مریم فروزمند، علیرضا بهرمان
اهمیت توجه به مبانی نظری و فنی در تعویض تکیه‏‌‏گاه نقاشی‏‌‏های دیواری


نیلوفر بهمنش، بهنام پدرام
بررسی شیوه باززنده‏‌‏سازی بنای کایخافروم


محمداسماعیل حاجی علیان، رویا عمرانی
بررسی تحلیلی مرمت نقاشی‏‌‏های دیواری صفوی کاخ چهل‏‌‏ستون اصفهان توسط موسسه مرمت ایتالیا (ISMEO)


هانی زارعی
کاربرد روش‏‌‏های غیر مخرب در بررسی بناهای غیر تاریخی با رویکردی به روش (GPR)


فرحناز کلینی، بهنام پدرام، عباس عابد اصفهانی
بررسی تغییرات سطحی در رنگ روغن ورمیلیون رژ (نفتول) تحت تأثیر اشعه ماوراءبنفش با استفاده از FTIR


زهرا دهقانی، عباس عابد اصفهانی
بررسی کاربرد نانو ذرات کلسیم و منیزیم هیدروکسید در اسید زدایی آثار کاغذی


سمیه سلیمانی
جنبه‏‌‏هایی از حفاظت پیشگیرانه با نگاهی خاص به نگهداری و حفاظت از نسخ خطی


فاطمه یزدان‏‌‏خواه کناری
حفاظت و مرمت پارچه مخمل با حاشیه گلابتون منسوب به دوره قاجار


نرگس زمانیان
مطالعه موردی بر روی یک نیم‏‌‏تنه مخملی متعلق به موزه کلیسای وانک اصفهان


محسن محمدی
واژه‏‌‏شناسی آثار چوبی (2): چوب‏‌‏شناسی، روش‏‌‏های، آزمایش‏‌‏ها و ویژگی‏‌‏ها


مریم جعفری نائینی، رسول وطن‏‌‏دوست
حفاظت و مرمت مجسمه‏‌‏های مومی «موزه مردم شناسی سعد آباد»


سمیه بصیری
بررسی فن‏‌‏شناسی سینی فلزی نقاشی‏‌‏شده