دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
دوره‌ی جدید، سال سوم، شماره‌ی 6، پاییز و زمستان 1394

لیست مقاله‌ها:

راحله کاظم‌پور، بهمن سلطان‌احمدی
کاشی‌کاری کاخ مرمر تهران در آستانه نوگرایی معماری ایران


امیر ثناجو، محمد امینیان
حفظ و مرمت کاشی‌های هفت‌رنگ مسجد ظهیریه‌ی تبریز. ایران


مهدی مکی‌نژاد
کاشی‌کاری مقرنس در معماری ایرانی


مهران کاظم‌پور
شیوه‌ی اجرای پوشش‌های کاشی‌کاری سطوح بیرونی گنبد


علی نوراللهی
معماری و شهرسازی اشکانیان در بین النهرین و سوریه


یاسین صدقی
چگونگی ساخت و استفاده از ترازوی هیدرو استاتیک آزمایشگاهی