دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
دوره‌ی جدید، سال چهارم، شماره‌ی 7، بهار و تابستان 1395

لیست مقاله‌ها:

هنری ای. کارتر
شیمی حفاظت کاغذ: زرد شدن و رنگ‌بری حفاظتی
ترجمه‌ی مهدی قربانی


زهرا روشندل، حسن هاشمی زرج آباد، حمیدرضا قربانی
بررسی معماری خانه‌های سنتی قاجار در نهبندان با تأکید بر خانه‌ی نعمت‌الله تقوی


حامد طهماسبی زاوه، فرشید ایروانی قدیم
تفسیری بر شباهت‌های موجود میان آثار فرهنگ بلخی-مروی و شهر سوخته


غلامرضا هاشمی
بررسی و شناخت ویژگی‌های گیوه آجیده (صنایع‌دستی بومی منطقه سنجان)


مهرناز آزادی بویاغچی، مصطفی خواجه¬محمودی، عباس عابد اصفهانی
بررسی مکانیسم واکنش تخریبی اکسیداسیون در کاغذهای تاریخی


سارا پترسون
پتروگرافی مقطع نازک مواد سرامیکی
ترجمه‌ی مهدی رازانی، حکیمه افشاری‌نژاد


موسسه تصویربرداری از میراث فرهنگی
فرهنگ اصطلاحات عکاسی و فنی تصویربرداری واریختگی بازتابشی
ترجمه‌ی بهروز جلوداریان بیدگلی، مهدی رازانی