لیست مقاله‌ها:

حمیدرضا بخشنده فرد
معرفی یک روش تشخیص و شناسایی ایزومرهای کلرید بازی مس در آثار برنزی


سیدمحمدامین امامی
ترمودینامیک و اهمیت نمودارهای حالت مواد در بررسی تغییرات ساختارهای متالورژیک و مینرالوژیک


ناهید هراتیان اردستانی
بررسی آسیب‌های وارده‌ی کاربرد ملات ماسه سیمان در مرمت آثار سنگی تخت جمشیدقوانین و بیانیه‌های بین المللی
ترجمه‌ی امیررضا پورمقدم


V. C. Sharma and B. V. Kharbade
تری پلی‌فسفات سدیم: یک ماده‌ی تجزیه کننده‌ی بی خطر برای درمان اشیاء مسی به‌دست‌آمده از حفاری
ترجمه‌ی امید عودباشیسند نارا
ترجمه‌ی امیررضا پورمقدم