معین اسلامی
آخرین دستاوردهای علمی در زمینه‌ی حفاظت و مرمت مصالح خاکی
دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال پنجم، شماره‌ی 3، شماره‌ی پیاپی 4، تابستان و پاییز 1388

چکیده: مصالح خاکی به عنوان قدیمی‌ترین ماده‌ی مورد استفاده‌ی بشر از ابتدای شکل‌گیری یکجا نشینی، نقش مهمی در پیشرفت و شکوفایی تمدن‌ها داشته است. با توجه به اهمیت این ماده‌ی طبیعی در طول تاریخ تمدن بشر و هم‌چنین کشف سایت‌های باستانی خاکی در جای جای این کره‌ی خاکی، ضرورت مطالعه، بررسی، حفاظت و مرمت این نوع یادمان‌های بشری بیش از پیش احساس می‌گردد. در این نوشته تلاش شده است تا با مروری بر تاریخچه‌ی حفاظت و مرمت این نوع آثار، آخرین فعالیت‌های انجام گرفته در این بخش ارائه گردد.

دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگینوشته‌های مرتبط: