یاسر حمزوی، مجید علومی
بررسی تزئینات کریاس شرقی مسجد جامع کبیر یزد با نگرش ویژه بر کتیبه‌ی نقاشی
کتاب ماه هنر، شماره 139، صص 75-68، فروردین، 1389

چکیده: تحقیق و تجسس در احوال گذشته‌ی باستانی شهری اصیل و قدیم چون یزد آسان نیست. زیرا این شهر هم از حیث سبک و معیار شهرسازی و هم از حیث ترکیب جامعه و نمودهای انسانی هنوز اصالت‌های دیرینه و ودایع باستانی را در خود نگه داشته است. ماندگاری و استواری قسمتی از دیوارهای بلند هزار ساله‌ی شهر، پیچ و خم کوچه‌های باریک و دالان‌وار (به واسطه‌ی دیوارهای بلند خانه‌ها) و... هریک نمود و گوشه‌ای است از سنت شهری دیرپای که روزگارانی بلند و پست را گذرانده است و حال باید در قبال سیل بنیان‌کَن شهرگرایی شهرداران و شهرسازان، همچون پیری فرتوت هجوم امراض صعب را دفع کند. بی‌ تردید مطالعه‌ی محلی در ابنیه و آثار قدیمی هر شهر، بازیابی تاریخ حیات ساکنان و جوامع و حوادث گذشته‌ی آن شهر را آسان می‌سازد.نوشته‌های مرتبط: