دبلیو. اس. جینل؛ دی. ويسل؛ سی. سرلِس
راهنمای استاندارد برای انتخاب و استفاده از استحکام‌بخش‌های سنگ
ترجمه‌ی مهدی رازانی، دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، دوره‌ی جدید، سال دوم، شماره‌ی 4، پاییز و زمستان 1393

چکیده: استحکام‌بخشی یکی از مهم‌ترین مراحل حفاظت و مرمت مصالح معماری به‌خصوص سنگ‌ها و آثار سنگی است و استفاده از استاندارهای بین‌المللی می‌تواند به قابل اعتماد و ارزیابی‌شدن نتایج بیانجامد. در همین راستا برگردان منابع اصلی همچون راهنمای استاندارد برای انتخاب و استفاده از استحکام‌بخش‌های سنگ که از طریق سیستم بین‌المللی انجمن مواد و آزمون امریکا ASTM به شماره E2167 – 01 در سال 2008 بازبینی شده است؛ می‌تواند به گسترش مطالعات علمی این حوزه در نوشته‌های فارسی کمک کند. لازم به ذکر است مؤسسه‌ی استاندارد ملی ایران نیز برخی آزمون‌های استاندارد را برای مصالح ساختمانی از حدود دو دهه قبل تا به امروز فراهم آورده که با مراجعه به تارنمای این سازمان قابل دستیابی هستند.

دریافت مقاله: دوفصل‌نامه‌ی دانش مرمت و میراث فرهنگینوشته‌های مرتبط: