حمید فرهمند بروجنی، مجتبی انصاری
سخنی درباره‌ی توسعه‌ی واژگان و اصطلاحات تخصصی در حوزه‌ی دانش محافظت از‌ آثار فرهنگی: برداشت‌ها و تعابیر متفاوت
دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال اول، شماره‌ی اول، پاییز و زمستان 1385

چکیده: دانش حفاظت و مرمت آثار فرهنگی (conservation of cultural property) در ایران، دانش نوپا و در حال توسعه به‌شمار می‌رود که خاست‌گاه اصلی‌اش، به مفهوم و اعتبار امروزین آن، در غرب بوده است. در این مقاله تلاش شده است که با ارائه‌ی تعریفی درباره‌ی چند واژه‌-اصطلاح مهم و اصلی و ضمن توجیه مفهوم و کاربرد امروزین دانش محافظت و با معرفی طیف گسترده‌ی مواد و اشیاء مورد بررسی در این حوزه، دلایل توسعه‌نیافتگی، پیچیدگی و تا حدی ناکارآمدی فرهنگ واژگان، اصطلاحات تخصصی در این شاخه از دانش بشری، تا حد ممکن تفسیر و تبیین شود. علاوه بر این، پیشنهادهایی هم برای معادل‌یابی و واژه‌گزینی صحیح و فنی ارائه شده است.

دریافت مقاله: پایگاه مجلات تخصصی نورنوشته‌های مرتبط: