مریم سلطانی، عباس عابد اصفهانی، حمید ملکیان، فریبا مجیدی
فن‌شناسی و آسیب‌شناسی صفحات قرآن نفیس به خط کوفی بر روی پوست (و ارائه‌ی طرح حفاظتی و مرمتی برای آن)
دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال اول، شماره‌ی اول، پاییز و زمستان 1385

چکیده: قرآن‌های کوفی سده‌های اولیه اسلام به خصوص قرآن‌های منسوب به ائمه، از با ارزش‌ترین آثار باقیمانده‌ی آن دوران می‌باشند. یکی از این‌ قرآن‌ها که با خط کوفی بی‌نظیری کتابت و به حضرت علی‌بن ابی‌طالب(ع) نسبت داده شده است، قرآن کوفی سعیدآباد می‌باشد. این قرآن، موقوفه‌ی یکی از زیارتگاه‌های حومه‌ی اصفهان بوده که البته به دلیل عدم رعایت اصول امنیتی مورد دو فقره سرقت واقع شده و بخش اعظم آن مفقود گردیده است. در مورد این قرآن علی‌رغم ارزشی که از لحاظ نوع دست‌خط و مواد و مصالح به کار رفته دارد، هیچ‌گونه مطالعه یا تحقیق از باب‌ شناسایی قدمت یا شناسایی اجزاء تشکیل دهنده، انجام نگرفته است. در طی این پژوهش قدمت این اثر تعیین شد و عناصر تشکیل دهنده، اعم از بستر پوستی و مرکب‌های سیاه و رنگی و هم‌چنین گونه‌ی پوست مصرفی نیز با روش‌های دستگاهی شناسایی شد. آسیب‌های وارد بر اثر شامل زردشدگی، الصاق مهر به تمام صفحات، پارگی و چرودگی صفحات، ریختگی مرکب و رنگدانه‌های آن بوده که در نهایت یک طرح مرمتی مطابق با اصول‌ مرمت دست‌نوشته‌ها برای آن ارائه شد.

دریافت مقاله: پایگاه مجلات تخصصی نورنوشته‌های مرتبط: