معین اسلامی، محمد مرتضوی
قابلیت‌های توموگرافی کامپیوتری (CT-Scan) در بررسی و مطالعه‌ی آثار تاریخی
دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش

چکیده: بررسی و مطالعه‌ی آثار تاریخی به کمک پرتونگاری با اشعه‌ی X (رادیوگرافی) طی سال‌های گذشته صورت گرفته و مزایا و محدودیت‌های آن مشخص گردیده است. روش دیگری که مشابه پرتونگاری، مبتنی بر استفاده از اشعه‌ی ایکس بوده ولی نسبت به آن جدیدتر است، توموگرافی کامپیوتری (CT-Scan) می‌باشد. استفاده از توموگرافی کامپیوتری در باستان‌شناسی و مرمت امری نو و جدید نبوده اما با این وجود کمتر مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. در این مقاله تلاش شده است تا با معرفی مختصر ویژگی‌های پرتوهای الکترومغناطیس از جمله پرتوهای X و گاما و تکنیک‌های مختلف تصویربرداری با این پرتوها، ضمن ارائه‌ی کلیات، به توضیح تکنیک، اطلاعات حاصله و مزایا و معایب تصویربرداری سی‌تی‌اسکن پرداخته شود تا از این طریق پژوهش‌گران مقوله‌ی حفاظت و مرمت و باستان‌شناسان با آگاهی بیشتر در بررسی و مطالعه‌ی آثار از این روش استفاده کنند.نوشته‌های مرتبط: