سیدمحمدحسین مرعشی
واژگان و اصطلاحات فنی درباره‌ی پوست
دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال اول، شماره‌ی اول، پاییز و زمستان 1385

چکیده: حفظ و نگهداری کتب و شیوه‌های آن، عوامل آسیب کاغذ و چرم و مرمت آنها از موضوعات علم نسخه‌شناسی به شمار می‌روند. در واقع، کلیه‌ی عناصری که به فیزیک یا جسم یک نسخه‌ی خطی مربوط می‌شود در حیطه‌ی این علم قرار دارد. آسیب‌شناسی و مرمت نسخه‌های خطی هر چند به مراکز دانشگاهی و تخصصی محدود می‌شود، اما به دلیل کاربردی‌بودن، از دیگر جنبه‌‌های نسخه‌شناسی بیشتر است. به طور کلی، پژوهش‌های نسخه‌شناسی در ایران، اغلب جنبه‌ی تجربی دارند و بسیار پراکنده و فاقد روش ‌اند. ازاین‌رو، در آغاز، باید به دو مقوله‌ توجه بیشتری داشت: دسته‌بندی موضوع‌های نسخه‌شناسی و تعریف واژه‌های نسخه‌شناسی. ما در اینجا می‌کوشیم با اقتباس از نسخه‌شناس معاصر فرانسوی، دنیس موزرل(Denis Muzerelle) ، نمونه‌ای از دسته‌بندی در بخش‌ بوم‌های نوشتاری چرم را همراه با شیوه [...] در تعریف واژگان بیاوریم. در این واژگان، در برابر واژه‌ی فارسی، معادل آن به زبان فرانسه و سپس به ترتیب به زبان‌های ایتالیایی، اسپانیایی و در آخر به زبان انگلیسی آمده‌ است.

دریافت مقاله: پایگاه مجلات تخصصی نورنوشته‌های مرتبط: