542 مقاله در سوشیانت ثبت شده است.

عنوان نگارنده سال محل انتشار یا ارائه
باستان کانی شناسی سفالینه های عصر مفرغ کؤل تپۀ عجب شیر، شرق دریاچۀ ارومیه زینب نورزهی، بهرام آجورلو، مسعود باقرزاده کثیری، قادر ابراهیمی 1395 دوفصل‌نامه‌ی پژوهه‌ی باستان‌سنجی
مطالعه تحولات بافت تاریخی نهبندان‎ ‎به استناد شواهد باستان‌شناسی و مدارک تاریخی زهرا روشندل، حسن هاشمی زرج آباد ‏ 1395 دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
مروری بر روش‌های اسیدزدایی کاغذهای تاریخی طاهره پورمحمد‎ ‎‏ ‏، علی نعمتی بابایلو 1395 دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
نمود قنات در زندگی امروزی شهر یزد (با نگاه موردی به قنات زارچ)‏ سمیه شهری 1395 دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
نظریه حفاظت پیشگیرانه و کاربرد آن در حمایت از میراث معماری علی‌محمد انصاری صدرآبادی، احسان اصلانی 1395 دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
مدیریت بحران در حفاظت پیشگیرانه ترجمه‌ی مریم دلگشا عبدالملکی‏ 1395 دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
مروری بر روش پرتونگاری ایکس در آثار سفالین اعظم رمضانی چرمینه 1394 دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
گذری بر معماری و شهرسازی ‌ایران در دوره‌ی اشکانی (256 ق.م تا 224 م.) علی نوراللهی 1394 دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
حفظ و مرمت ظروف مرمری مکشوفه از جیرفت در حوزه‌ی تمدنی هلیل‌رود رامین محمدی سفیدخانی، مهدی رازانی 1394 دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
بررسی و نقد احیای خانه‌ی تاریخی سید رسول حسینی مجموعه‌ی عمارت خان خوراسگان با تاکید بر هویت تاریخی آن میترا آزاد، محمود ستایش مهر، مهدی سلطانی محمدی 1394 دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
الگو واره‌های نظری حفاظت و نگهداری از خانه‌های فرهنگی- تاریخی دوره قاجار تبریز احد نژاد‌ ابراهیمی ، فرزین حق‌پرست، سلوی کی‌نژاد 1394 دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
بررسی نقش‌مایه‌های سنگ‌نگاره‌ی خزانِ بیرجند در استان خراسان جنوبی سارا صادقی، حمیدرضا قربانی، حسن هاشمی‌زرج‌آباد 1394 دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
کاشی‌کاری کاخ مرمر تهران در آستانه نوگرایی معماری ایران راحله کاظم‌پور، بهمن سلطان‌احمدی 1394 دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
حفظ و مرمت کاشی‌های هفت‌رنگ مسجد ظهیریه‌ی تبریز. ایران امیر ثناجو، محمد امینیان 1394 دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
کاشی‌کاری مقرنس در معماری ایرانی مهدی مکی‌نژاد 1394 دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
شیوه‌ی اجرای پوشش‌های کاشی‌کاری سطوح بیرونی گنبد مهران کاظم‌پور 1394 دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
معماری و شهرسازی اشکانیان در بین النهرین و سوریه علی نوراللهی 1394 دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
چگونگی ساخت و استفاده از ترازوی هیدرو استاتیک آزمایشگاهی یاسین صدقی 1394 دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
بررسی ضرورت‌ها و تردیدها در تدوین مبانی نظری برای مرمت آثار کاشی‌کاری ایرانی (مسائل مربوط به مطالعات کالبدی) رضا وحیدزاده، پروین سلیمانی، زهره مطلبی، رقیه موحدی مهرآبادی، نازیلا احسانی امرئی 1394 دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
نگهداشت و بازسازی بخش کمبود کاشی‌کاری هفت‌رنگ ِمناره‌ی شرقی مسجد جامع قزوین مسلم میش‌مست‌نهی 1394 دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
عنوان نگارنده سال محل انتشار یا ارائه
لیست مقاله‌ها
باستان کانی شناسی سفالینه های عصر مفرغ کؤل تپۀ عجب شیر، شرق دریاچۀ ارومیه
زینب نورزهی، بهرام آجورلو، مسعود باقرزاده کثیری، قادر ابراهیمی
1395
دوفصل‌نامه‌ی پژوهه‌ی باستان‌سنجی
مطالعه تحولات بافت تاریخی نهبندان‎ ‎به استناد شواهد باستان‌شناسی و مدارک تاریخی
زهرا روشندل، حسن هاشمی زرج آباد ‏
1395
دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
مروری بر روش‌های اسیدزدایی کاغذهای تاریخی
طاهره پورمحمد‎ ‎‏ ‏، علی نعمتی بابایلو
1395
دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
نمود قنات در زندگی امروزی شهر یزد (با نگاه موردی به قنات زارچ)‏
سمیه شهری
1395
دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
نظریه حفاظت پیشگیرانه و کاربرد آن در حمایت از میراث معماری
علی‌محمد انصاری صدرآبادی، احسان اصلانی
1395
دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
مدیریت بحران در حفاظت پیشگیرانه
ترجمه‌ی مریم دلگشا عبدالملکی‏
1395
دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
مروری بر روش پرتونگاری ایکس در آثار سفالین
اعظم رمضانی چرمینه
1394
دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
گذری بر معماری و شهرسازی ‌ایران در دوره‌ی اشکانی (256 ق.م تا 224 م.)
علی نوراللهی
1394
دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
حفظ و مرمت ظروف مرمری مکشوفه از جیرفت در حوزه‌ی تمدنی هلیل‌رود
رامین محمدی سفیدخانی، مهدی رازانی
1394
دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
بررسی و نقد احیای خانه‌ی تاریخی سید رسول حسینی مجموعه‌ی عمارت خان خوراسگان با تاکید بر هویت تاریخی آن
میترا آزاد، محمود ستایش مهر، مهدی سلطانی محمدی
1394
دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
الگو واره‌های نظری حفاظت و نگهداری از خانه‌های فرهنگی- تاریخی دوره قاجار تبریز
احد نژاد‌ ابراهیمی ، فرزین حق‌پرست، سلوی کی‌نژاد
1394
دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
بررسی نقش‌مایه‌های سنگ‌نگاره‌ی خزانِ بیرجند در استان خراسان جنوبی
سارا صادقی، حمیدرضا قربانی، حسن هاشمی‌زرج‌آباد
1394
دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
کاشی‌کاری کاخ مرمر تهران در آستانه نوگرایی معماری ایران
راحله کاظم‌پور، بهمن سلطان‌احمدی
1394
دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
حفظ و مرمت کاشی‌های هفت‌رنگ مسجد ظهیریه‌ی تبریز. ایران
امیر ثناجو، محمد امینیان
1394
دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
کاشی‌کاری مقرنس در معماری ایرانی
مهدی مکی‌نژاد
1394
دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
شیوه‌ی اجرای پوشش‌های کاشی‌کاری سطوح بیرونی گنبد
مهران کاظم‌پور
1394
دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
معماری و شهرسازی اشکانیان در بین النهرین و سوریه
علی نوراللهی
1394
دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
چگونگی ساخت و استفاده از ترازوی هیدرو استاتیک آزمایشگاهی
یاسین صدقی
1394
دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
بررسی ضرورت‌ها و تردیدها در تدوین مبانی نظری برای مرمت آثار کاشی‌کاری ایرانی (مسائل مربوط به مطالعات کالبدی)
رضا وحیدزاده، پروین سلیمانی، زهره مطلبی، رقیه موحدی مهرآبادی، نازیلا احسانی امرئی
1394
دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
نگهداشت و بازسازی بخش کمبود کاشی‌کاری هفت‌رنگ ِمناره‌ی شرقی مسجد جامع قزوین
مسلم میش‌مست‌نهی
1394
دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی
لیست مقاله‌ها