مریم شیروانی
آسیب‌شناسی و حفاظت از سنگ‌های تاریخی
تخت جمشید، تهران، 1387

چکیده: از آثار تاریخی به‌جای‌مانده در جای جای ایران زمین، آثار ساخته‌شده از سنگ به صورت کاخ‌ها و منازل، نیایشگاه‌ها، نقش‌برجسته‌ها، ابزار و ادوات و ... می‌باشد که از معروف‌ترین نمونه‌ها می‌توان به مجموعه‌ی پاساگارد، تخت جمشید و ... اشاره کرد. بنابراین، حفاظت و حراست از این آثار که جلوه‌گاهی از هنر و فرهنگ ایرانیان به نمایش می‌گذارند، ضروری است. در این کتاب، با نگاهی به آسیب‌شناسی، به بررسی مبحث حفاظت و حراست از سنگ‌های تاریخی پرداخته شده است.نوشته‌های مرتبط: