مولف نامعلوم (به کوشش محمدتقی بینش)،
جواهرنامه
ویرایش (/به کوشش) محمدتقی بینش، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران زمین، تهران، 1343

چکیده: این کتاب به‌طور خلاصه حاوی اطلاعاتی در رابطه مواد معدنی، کانی‌ها و سنگ‌های قیمتی و راه‌های تجارت آن‌ها در قرن نهم هجری ست. (جلد دوازدهم فرهنگ ایران زمین، صص 266-273)نوشته‌های مرتبط: