کیلفورد پرایس، اریک دوئن
حفاظت سنگ مرورکلی بر پژوهش­های علمی
ترجمه‌ی مهدی رازانی، هادی زند کریمی، نشر فضا، تهران، 1394

به‌اشتراک‌گذارنده: بهروز جلوداریان بیدگلینوشته‌های مرتبط: