مهدی رازانی
راهنمای حفاظت و نگهداری از صدف‌ها و اشیاء صدفی
انتشارات علمی آبزیان، تهران، 1387

چکیده: این اثر در هشت فصل به همراه ضمائم و واژه‌نامه‌ی فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی، از دو بخش اساسی تشکیل شده است؛ در بخش نخست که شامل چهار فصل اولیه است به مواردی از قبیلِ شناسایی صدف‌های مهم از لحاظ تزیینی و کاربردی، بررسی مواد تشکیل‌دهنده‌ی آنها، چگونگی جمع آوری و آماده‌سازی این موجودات و موارد استفاده در صنایع دستی و هنرها از جمله جواهرسازی، خاتم‌کاری، حکاکی، ترصیع، نقاشی به همراه بررسی نمونه‌ی شاخص صدف مرواریدساز ایران پرداخته شده و در بخش دوم به مباحثی از قبیلِ بررسی آسیب‌شناسی و چگونگی حفاظت و درمان صدف‌ها در سایت‌های باستان‌شناسی، موزه‌ها و مجموعه‌ها به علاوهی روشهای نگهداری بهینه در مخازن به همراه نحوهی مستندسازی و نمایش آنها پرداخته شده است.نوشته‌های مرتبط: