هتر مارگارت لوئیس میلر
رهیافت‌های باستان‌شناختی به فناوری
ترجمه‌ی وحید عسکرپور، انتشارات دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، 1395

به‌اشتراک‌گذارنده: بهروز جلوداریان بیدگلینوشته‌های مرتبط: