باربارا استوارت
روش های تجزیه ی مواد در مرمت و حفاظت آثار تاریخی
ترجمه‌ی مسعود باقرزاده کثیری، انتشارات دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، 1393

به‌اشتراک‌گذارنده: بهروز جلوداریان بیدگلینوشته‌های مرتبط: