جهانگیر پادشاه ،
مِرآت الجواهر
نسخه‌ی خطی، موجود در کتاب‌خانه‌ی ملی ایران به شماره‌ی 14889-5، (1036 هـ.ق)

چکیده: در این کتاب، که نسخه‌ی تصحیح‌شده‌ای از آن وجود ندارد، پراکندگی، استفاده و تجارت کانی‌ها، سنگ‌های قیمتی، فلزات و مواد و ادویه‌ای که در قرن یازدهم مورد استفاده بوده تشریح شده است. خواص درمانی و کاربرد این مواد در صنایع مختلف نیز از مواردی ست که در این کتاب به آن پرداخته شده است.نوشته‌های مرتبط: