حمدالله مستوفی (740 ﻫ.ق) به‌ کوشش گای لیسترانج،
نزهۃ القلوب
ویرایش (/به کوشش) گای لیسترانج، انتشارات دنیای کتاب، تهران، 1362

چکیده: این کتاب که از قرن هشتم هجری به جای مانده ست در مورد جغرافیا ست و مواد و کانی‌های مختلفی که در نواحی مختلف پیدا می‌شود.نوشته‌های مرتبط: