محمد زکریا رازی،
کتاب الاسرار
ترجمه‌ی حسن‌علی شیبانی، ، موسسه‌ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران، 1371

چکیده: منبع ارزشمندی ست از مواد شیمیایی و نحوه‌ی آماده‌سازی و استفاده‌ی آن‌ها در قرون اولیه‌ی اسلامی.نوشته‌های مرتبط: