علی حسینی (قرن 13ﻫ.ق)،
کشف الصنایع
نسخه‌ی خطی، موجود در کتابخانه‌ی دانشگاه تهران به شماره‌ی M 2261، (قرن 13ﻫ.ق)

چکیده: این کتاب توصیفی از صنایع مختلف در دوره قاجار به دست می‌دهد. از صنایع قدیم شامل فلزکاری، مرکب‌سازی و لعاب‌سازی تا صنایع جدید چاپ و عکاسی در این کتاب می‌توان یافت. مقاله‌ای در رابطه با این کتاب با مشخصات زیر به چاپ رسیده است که توصیفات بیشتری از محتویات این کتاب در اختیار قرار می‌دهد. (افکاری، ف.، 1382، کشف الصنایع: دایرةالمعارفی ارزشمند در حوزه صنعت، هنر و علوم و فنون ایران عصر قاجار، کتاب ماه کلیات، 73 و 74، 50- 57).نوشته‌های مرتبط: