نتایج مربوط به دانشگاه هنر اسلامی تبریز 2 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
فناوری سفالگری اسلامی قره‌داغ مهدی رازانی، بهرام آجورلو، آرش تیرانداز، محمدامین حائری 1392 طرح پژوهشی
حفاظت و مرمت حوض مرمری خانه‌ی صدقیانی متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز مهدی رازانی، مهدی نارنگی، داریوش کوشکی، علی میرزایی، رامین محمدی 1391 طرح پژوهشی
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
فناوری سفالگری اسلامی قره‌داغ
مهدی رازانی، بهرام آجورلو، آرش تیرانداز، محمدامین حائری
1392
نوع نوشتار: طرح پژوهشی
حفاظت و مرمت حوض مرمری خانه‌ی صدقیانی متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز
مهدی رازانی، مهدی نارنگی، داریوش کوشکی، علی میرزایی، رامین محمدی
1391
نوع نوشتار: طرح پژوهشی
لیست نتایج