نتایج مربوط به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی 3 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
مرمت اشیاء سفالی و فلزی گنجینه‌ی موزه‌ی باستان‌شناسی بیرجند علیرضا کوچکزایی 1391 پروژه‌ی اجرایی
مرمت در و پنجره‌های چوبی باغ رحیم‌آباد بیرجند شرکت سوشیانت میراث خراسان 1388 پروژه‌ی اجرایی
مرمت تزئینات آرامگاه بوذرجمهر قاینی شرکت سوشیانت میراث خراسان 1386 پروژه‌ی اجرایی
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
مرمت اشیاء سفالی و فلزی گنجینه‌ی موزه‌ی باستان‌شناسی بیرجند
علیرضا کوچکزایی
1391
نوع نوشتار: پروژه‌ی اجرایی
مرمت در و پنجره‌های چوبی باغ رحیم‌آباد بیرجند
شرکت سوشیانت میراث خراسان
1388
نوع نوشتار: پروژه‌ی اجرایی
مرمت تزئینات آرامگاه بوذرجمهر قاینی
شرکت سوشیانت میراث خراسان
1386
نوع نوشتار: پروژه‌ی اجرایی
لیست نتایج