نتایج مربوط به میراث فرهنگی استان آذربایجان غربی 1 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
استحکام بخشی و حفاظت محراب گچبری ایلخانی مسجد جامع ارومیه محسن چاره‌ساز 1394
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
استحکام بخشی و حفاظت محراب گچبری ایلخانی مسجد جامع ارومیه
محسن چاره‌ساز
1394
نوع نوشتار:
لیست نتایج