نتایج مربوط به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران 2 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
مرمت گچبری‌های برج رسكت ساری شرکت سوشیانت میراث خراسان 1388 پروژه‌ی اجرایی
حفاظت و مرمت نقاشی‌های سقف تكیه‌ی كردكلای جویبار؛ استان مازندران حامد صیادشهری 1383 پروژه‌ی اجرایی
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
مرمت گچبری‌های برج رسكت ساری
شرکت سوشیانت میراث خراسان
1388
نوع نوشتار: پروژه‌ی اجرایی
حفاظت و مرمت نقاشی‌های سقف تكیه‌ی كردكلای جویبار؛ استان مازندران
حامد صیادشهری
1383
نوع نوشتار: پروژه‌ی اجرایی
لیست نتایج