نتایج مربوط به تخت جمشید 1 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
آسیب‌شناسی و حفاظت از سنگ‌های تاریخی مریم شیروانی 1387 کتاب
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
آسیب‌شناسی و حفاظت از سنگ‌های تاریخی
مریم شیروانی
1387
نوع نوشتار: کتاب
لیست نتایج