نتایج مربوط به دانشگاه هنر اصفهان 10 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
شمعدان‌های برنزی و برنجی ایلخانی، طرحی نو یا تداوم سنّت‌ها محمد مرتضوی، مستنصر قلی‌نژاد 1392 مقاله
فن‌شناسی بافت و نقوش در گلیم قشقایی حمیدرضا مؤمنیان، ابوالقاسم دادور 1392 مقاله
جستاری بر پدیدارشناسی هویّت معماری معاصر ایران محمد لطیفی; نغمه علیزادگوهری 1392 مقاله
بررسی کیفی آثار چوبی مکشوفه از شهر سوخته‌ی سیستان محسن محمدی، مسلم میش‌مست‌نهی، محمد مرتضوی 1392 مقاله
شئ (حلقه‌) طلایی مکشوفه از ارجان بحث در صورت، معنا، مکان و زمان میثم رضایی مهوار 1392 مقاله
معرفی پروژه‌ی مرمت و احیای قلعه‌ی تاریخی مورچه‌خورت حسن قاسمی‌نژاد راینی، محمدرضا منوچهری، سعید مشهوری‌آذر 1392 مقاله
در جستجوی سبک‌شناسی مجموعه‌ی حاجی‌‌خان در شهر وراوی از توابع شهرستان مُهر (استان فارس) هانی زارعی 1392 مقاله
بررسی تأثیرات هنر ملّی بر کلیساهای آذربایجان بهروز توکلی 1392 مقاله
معرفی مدرسه‌ی فرانسویان (کاتولیک‌ها) جلفای اصفهان مهدی رازانی 1392 مقاله
بررسی آثار تاریخی فلزی در مرمت حمیدرضا بخشنده‌فرد 1389 کتاب
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
شمعدان‌های برنزی و برنجی ایلخانی، طرحی نو یا تداوم سنّت‌ها
محمد مرتضوی، مستنصر قلی‌نژاد
1392
نوع نوشتار: مقاله
فن‌شناسی بافت و نقوش در گلیم قشقایی
حمیدرضا مؤمنیان، ابوالقاسم دادور
1392
نوع نوشتار: مقاله
جستاری بر پدیدارشناسی هویّت معماری معاصر ایران
محمد لطیفی; نغمه علیزادگوهری
1392
نوع نوشتار: مقاله
بررسی کیفی آثار چوبی مکشوفه از شهر سوخته‌ی سیستان
محسن محمدی، مسلم میش‌مست‌نهی، محمد مرتضوی
1392
نوع نوشتار: مقاله
شئ (حلقه‌) طلایی مکشوفه از ارجان بحث در صورت، معنا، مکان و زمان
میثم رضایی مهوار
1392
نوع نوشتار: مقاله
معرفی پروژه‌ی مرمت و احیای قلعه‌ی تاریخی مورچه‌خورت
حسن قاسمی‌نژاد راینی، محمدرضا منوچهری، سعید مشهوری‌آذر
1392
نوع نوشتار: مقاله
در جستجوی سبک‌شناسی مجموعه‌ی حاجی‌‌خان در شهر وراوی از توابع شهرستان مُهر (استان فارس)
هانی زارعی
1392
نوع نوشتار: مقاله
بررسی تأثیرات هنر ملّی بر کلیساهای آذربایجان
بهروز توکلی
1392
نوع نوشتار: مقاله
معرفی مدرسه‌ی فرانسویان (کاتولیک‌ها) جلفای اصفهان
مهدی رازانی
1392
نوع نوشتار: مقاله
بررسی آثار تاریخی فلزی در مرمت
حمیدرضا بخشنده‌فرد
1389
نوع نوشتار: کتاب
لیست نتایج