نتایج مربوط به آثار با پایه‌ی کاغذی 115 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
بررسی نقش محافظتی پوشش نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم در محفظه‌های نگهداری آثار کاغذی محمد حدادی 1389 پایان‌نامه
کاربرد نانو‌ساختارهای اکسید روی در حفاظت آثار هنری کاغذی صالح ایمانی 1389 پایان‌نامه
فن‌شناسی و آسیب‌شناسی مینیاتورهای مکتب هند و ایرانی (مطالعه‌ی موردی: جنگ مینیاتور، متعلق به موزه‌ی هنرهای تزئینی اصفهان) صفورا سادات سلجوقی 1389 پایان‌نامه
بررسی فن‌شناسی، آسیب شناسی و مرمت جزء بیست و ششم قرآن خطی مربوط به دوره‌ی قاجار امیر افلاکیان 1389 پایان‌نامه
بررسی تغییرات ساختار سه نمونه کاغذهای اسنادی قبل و بعد از ضد عفونی (اتیل اکساید و تیمول) به روش اسپکتروسکپی مادون قرمز طاهره سلیمی مرند، محمد ربانی، هایده خمسه، صدیقه روحی 1389 مقاله
کاربرد لیزر nd:YAg با طول موج 532 نانومتر برای پاک‌سازی لکه‌های موجود بر کاغذهای تاریخی نوشین کاویانی 1388 پایان‌نامه
حفاظت آثار کاغذی با استفاده ار نانوساختارهای اکسید تیتانیوم فرشته طلائی‌راد 1388 پایان‌نامه
حفاطت پیشگیرانه آثار کاغذی در مخزن موزه‌‌ی ملک سیده‌سمیه محسنیان 1388 پایان‌نامه
بررسی تاثیر رنگ‌های گیاهی (حنا، گردو و چای) بر پایداری کاغذ در مرمت نُسَخ خطی سمیه سلیمانی 1388 پایان‌نامه
بررسی، حفاظت و مرمت روزنامه‌ی حبل‌المتین چاپ سربی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مراکز اسناد آستان قدس رضوی حسام پیرایش‌نیا 1388 پایان‌نامه
بررسی، حفاظت و مرمت نسخه‌ی خطی نفیس و مُذهب قرآن موقوفه‌ی اورنگ‌زیب مریم شریفیان 1388 پایان‌نامه
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و مرمت یک جلد قرآن خطی قرن سیزدهم متعلق به آستان قدس رضوی سعیده نجاتی 1388 پایان‌نامه
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و عملیات مرمتی بر روی یک نسخه‌ی خطی مربوط به میراث فرهنگی زابل فهیمه نصیری 1388 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت نسخه‌ی چاپی بحارالانوار جلد سی‌ام متعلق به دوره‌ی قاجار سعید مدرس 1388 پایان‌نامه
بررسی نُسَخ چاپ سنگی؛ حفاظت و مرمت یک نسخه قرآن طوماری چاپ سنگی موجود درکتابخانه‌ی آستان قدس رضوی مشهد فرشته علیزاده مرادی 1388 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت نسخه‌ی خطی ترجمه‌ی الخواص متعلق به قرن دهم هجری «کتابخانه‌ مجلس» مهدی ثقفی 1388 پایان‌نامه
مرمت سند تولد دختر میرزا فتح الله مستوفی دوره قاجاریه، متعلق به سازمان میراث کرمان سید رسول حسینی‌نژاد 1388 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه سند تاریخی مربوط به دوره‌ی قاجاری صدیقه نادری جلودار 1388 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت یک نسخه نیم جزء قرآن مجید موقوفه‌ی مسجد سنگی‌ اسفیدواجان اصفهان (قاجاریه) سمیه میرشاهی 1388 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت یک قلمدان پاپیه‌ماشه متعلق به دوره‌ی قاجاریه ریحانه ابریشمی 1388 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
بررسی نقش محافظتی پوشش نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم در محفظه‌های نگهداری آثار کاغذی
محمد حدادی
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
کاربرد نانو‌ساختارهای اکسید روی در حفاظت آثار هنری کاغذی
صالح ایمانی
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
فن‌شناسی و آسیب‌شناسی مینیاتورهای مکتب هند و ایرانی (مطالعه‌ی موردی: جنگ مینیاتور، متعلق به موزه‌ی هنرهای تزئینی اصفهان)
صفورا سادات سلجوقی
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی فن‌شناسی، آسیب شناسی و مرمت جزء بیست و ششم قرآن خطی مربوط به دوره‌ی قاجار
امیر افلاکیان
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی تغییرات ساختار سه نمونه کاغذهای اسنادی قبل و بعد از ضد عفونی (اتیل اکساید و تیمول) به روش اسپکتروسکپی مادون قرمز
طاهره سلیمی مرند، محمد ربانی، هایده خمسه، صدیقه روحی
1389
نوع نوشتار: مقاله
کاربرد لیزر nd:YAg با طول موج 532 نانومتر برای پاک‌سازی لکه‌های موجود بر کاغذهای تاریخی
نوشین کاویانی
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت آثار کاغذی با استفاده ار نانوساختارهای اکسید تیتانیوم
فرشته طلائی‌راد
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاطت پیشگیرانه آثار کاغذی در مخزن موزه‌‌ی ملک
سیده‌سمیه محسنیان
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی تاثیر رنگ‌های گیاهی (حنا، گردو و چای) بر پایداری کاغذ در مرمت نُسَخ خطی
سمیه سلیمانی
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی، حفاظت و مرمت روزنامه‌ی حبل‌المتین چاپ سربی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مراکز اسناد آستان قدس رضوی
حسام پیرایش‌نیا
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی، حفاظت و مرمت نسخه‌ی خطی نفیس و مُذهب قرآن موقوفه‌ی اورنگ‌زیب
مریم شریفیان
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و مرمت یک جلد قرآن خطی قرن سیزدهم متعلق به آستان قدس رضوی
سعیده نجاتی
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و عملیات مرمتی بر روی یک نسخه‌ی خطی مربوط به میراث فرهنگی زابل
فهیمه نصیری
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت نسخه‌ی چاپی بحارالانوار جلد سی‌ام متعلق به دوره‌ی قاجار
سعید مدرس
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی نُسَخ چاپ سنگی؛ حفاظت و مرمت یک نسخه قرآن طوماری چاپ سنگی موجود درکتابخانه‌ی آستان قدس رضوی مشهد
فرشته علیزاده مرادی
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت نسخه‌ی خطی ترجمه‌ی الخواص متعلق به قرن دهم هجری «کتابخانه‌ مجلس»
مهدی ثقفی
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مرمت سند تولد دختر میرزا فتح الله مستوفی دوره قاجاریه، متعلق به سازمان میراث کرمان
سید رسول حسینی‌نژاد
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه سند تاریخی مربوط به دوره‌ی قاجاری
صدیقه نادری جلودار
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت یک نسخه نیم جزء قرآن مجید موقوفه‌ی مسجد سنگی‌ اسفیدواجان اصفهان (قاجاریه)
سمیه میرشاهی
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت یک قلمدان پاپیه‌ماشه متعلق به دوره‌ی قاجاریه
ریحانه ابریشمی
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج