نتایج مربوط به آثار با پایه‌ی کاغذی 115 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
حفاظت و مرمت نُسخ خطی مربوط به دوره‌ی قاجار زهره هوشمند جاغوری 1380 پایان‌نامه
مجموعه مقالات دومین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته ‏به معمار‌ی‌ (تهران‏ ‏17-22 آبان ماه 1376) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست 1378 کتاب
مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (چهارم تا هشتم اسفند 1375‏) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست 1376 کتاب
آسیب‌شناسی و اسیدزد‌ایی کا‌غذ علی‌اصغر ثابت جاز‌ار‌ی‌ 1376 مقاله
بررسی و نگرشی بر مرمت سنتی کا‌غذ یا صحافی سنتی علی‌اصغر ثابت جاز‌ار‌ی‌ 1376 مقاله
بررسی روش‌ها‌ی مختلف اسیدزد‌ایی کا‌غذ شهناز بهلولی‌ 1376 مقاله
شناسایی الیاف نمونه‌ها‌ی کا‌غذ قدیمی سمرقند‌ی‌ حمید ملکیان‌ 1376 مقاله
ار‌ائه و اثبات نظریه ز‌عفر‌ان به عنو‌ان بافر عامل بازد‌ارنده تخریب زنگار در مینیاتور‌ها‌ی ایر‌انی‌ ماند‌انا برکشلی‌ 1376 مقاله
بررسی علل و عوامل ضایعات وارده بر جلدهای نقاشی‌شده‌ی روغنی، مرمت یک جلد نقاشی‌شده مربوط به دوران قاجار معصومه مدنی‌پور 1372 پایان‌نامه
مرمت یک جلد کتاب خطی مربوط به قرن 13 هـ.ق و نقد و بررسی اقدامات انجام‌شده کاظم بیات 1371 پایان‌نامه
فاکتورهای فیزیکی مُضر در موزه و راه‌های کنترل آنها و کار عملی بر روی کاغذ طاهره‌سادات موسوی کودهی 1370 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت نسخ خطی ایرانی (کاغذی)، ارائه‌ی دو نمونه‌ی مرمتی از اوراق قرآنی متعلق به قرون پنج و هشت هجری لیلا سوداگر; زهرا باقریان 1369 پایان‌نامه
بررسی مسائل حفاظتی و مرمتی کاغذهای قدیمی و ارائه‌ی یک نمونه عملی محمدحسن اثباتی 1368 پایان‌نامه
اصول علمی و عملی مرمت آثار کاغذی خطی و چاپی حمید ملکیان 1368 پایان‌نامه
Souvenirs d’un voyage en Perse J. Rochechouart 1867 کتاب
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
حفاظت و مرمت نُسخ خطی مربوط به دوره‌ی قاجار
زهره هوشمند جاغوری
1380
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مجموعه مقالات دومین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته ‏به معمار‌ی‌ (تهران‏ ‏17-22 آبان ماه 1376)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست
1378
نوع نوشتار: کتاب
مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (چهارم تا هشتم اسفند 1375‏)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست
1376
نوع نوشتار: کتاب
آسیب‌شناسی و اسیدزد‌ایی کا‌غذ
علی‌اصغر ثابت جاز‌ار‌ی‌
1376
نوع نوشتار: مقاله
بررسی و نگرشی بر مرمت سنتی کا‌غذ یا صحافی سنتی
علی‌اصغر ثابت جاز‌ار‌ی‌
1376
نوع نوشتار: مقاله
بررسی روش‌ها‌ی مختلف اسیدزد‌ایی کا‌غذ
شهناز بهلولی‌
1376
نوع نوشتار: مقاله
شناسایی الیاف نمونه‌ها‌ی کا‌غذ قدیمی سمرقند‌ی‌
حمید ملکیان‌
1376
نوع نوشتار: مقاله
ار‌ائه و اثبات نظریه ز‌عفر‌ان به عنو‌ان بافر عامل بازد‌ارنده تخریب زنگار در مینیاتور‌ها‌ی ایر‌انی‌
ماند‌انا برکشلی‌
1376
نوع نوشتار: مقاله
بررسی علل و عوامل ضایعات وارده بر جلدهای نقاشی‌شده‌ی روغنی، مرمت یک جلد نقاشی‌شده مربوط به دوران قاجار
معصومه مدنی‌پور
1372
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مرمت یک جلد کتاب خطی مربوط به قرن 13 هـ.ق و نقد و بررسی اقدامات انجام‌شده
کاظم بیات
1371
نوع نوشتار: پایان‌نامه
فاکتورهای فیزیکی مُضر در موزه و راه‌های کنترل آنها و کار عملی بر روی کاغذ
طاهره‌سادات موسوی کودهی
1370
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت نسخ خطی ایرانی (کاغذی)، ارائه‌ی دو نمونه‌ی مرمتی از اوراق قرآنی متعلق به قرون پنج و هشت هجری
لیلا سوداگر; زهرا باقریان
1369
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی مسائل حفاظتی و مرمتی کاغذهای قدیمی و ارائه‌ی یک نمونه عملی
محمدحسن اثباتی
1368
نوع نوشتار: پایان‌نامه
اصول علمی و عملی مرمت آثار کاغذی خطی و چاپی
حمید ملکیان
1368
نوع نوشتار: پایان‌نامه
Souvenirs d’un voyage en Perse
J. Rochechouart
1867
نوع نوشتار: کتاب
لیست نتایج