نتایج مربوط به بازمانده‌های معدنی 6 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
پنجاه سال کاربرد سالیابی هیدراته‌شدن ابسیدین در باستان‌شناسی ایوننیس لیریتزیس، نیکولائوس لاسکاریس 1394 مقاله
بررسی نقش کانی‌های رسی در رفتارشناسی مصالح خاکی به‌کاررفته در شهر تاریخی توس و ارائه‌ی راهکارهای حفاظتی معین اسلامی 1389 پایان‌نامه
مجموعه مقالات دومین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته ‏به معمار‌ی‌ (تهران‏ ‏17-22 آبان ماه 1376) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست 1378 کتاب
مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (چهارم تا هشتم اسفند 1375‏) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست 1376 کتاب
جواهرنامه مولف نامعلوم (به کوشش محمدتقی بینش)، 1343 کتاب
گوهرنامه منصور محمد ابن منصور (858-883 هـ.ق) 1335 کتاب
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
پنجاه سال کاربرد سالیابی هیدراته‌شدن ابسیدین در باستان‌شناسی
ایوننیس لیریتزیس، نیکولائوس لاسکاریس
1394
نوع نوشتار: مقاله
بررسی نقش کانی‌های رسی در رفتارشناسی مصالح خاکی به‌کاررفته در شهر تاریخی توس و ارائه‌ی راهکارهای حفاظتی
معین اسلامی
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مجموعه مقالات دومین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته ‏به معمار‌ی‌ (تهران‏ ‏17-22 آبان ماه 1376)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست
1378
نوع نوشتار: کتاب
مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (چهارم تا هشتم اسفند 1375‏)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست
1376
نوع نوشتار: کتاب
جواهرنامه
مولف نامعلوم (به کوشش محمدتقی بینش)،
1343
نوع نوشتار: کتاب
گوهرنامه
منصور محمد ابن منصور (858-883 هـ.ق)
1335
نوع نوشتار: کتاب
لیست نتایج