نتایج مربوط به آجر 21 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
بررسی حفاظت و مرمت تزئینات بنایی برج لاجیم سوادکوه مصطفی رستمی 1372 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
بررسی حفاظت و مرمت تزئینات بنایی برج لاجیم سوادکوه
مصطفی رستمی
1372
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج