نتایج مربوط به آسیب‌شناسی آثار 144 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
بررسی علل و عوامل ضایعات وارده بر جلدهای نقاشی‌شده‌ی روغنی، مرمت یک جلد نقاشی‌شده مربوط به دوران قاجار معصومه مدنی‌پور 1372 پایان‌نامه
تاثیر حلال بر روی رزین‌ها (مرمت تابلوی رنگ و روغن روی چرم) نجمه کردستانی 1371 پایان‌نامه
فاکتورهای فیزیکی مُضر در موزه و راه‌های کنترل آنها و کار عملی بر روی کاغذ طاهره‌سادات موسوی کودهی 1370 پایان‌نامه
بررسی ضایعات کاشی‌کاری مسجد کبود تبریز و طرح مرمت بخشی از آن حسن خلیلی زنوز 1369 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
بررسی علل و عوامل ضایعات وارده بر جلدهای نقاشی‌شده‌ی روغنی، مرمت یک جلد نقاشی‌شده مربوط به دوران قاجار
معصومه مدنی‌پور
1372
نوع نوشتار: پایان‌نامه
تاثیر حلال بر روی رزین‌ها (مرمت تابلوی رنگ و روغن روی چرم)
نجمه کردستانی
1371
نوع نوشتار: پایان‌نامه
فاکتورهای فیزیکی مُضر در موزه و راه‌های کنترل آنها و کار عملی بر روی کاغذ
طاهره‌سادات موسوی کودهی
1370
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی ضایعات کاشی‌کاری مسجد کبود تبریز و طرح مرمت بخشی از آن
حسن خلیلی زنوز
1369
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج