نتایج مربوط به عکس، اسلاید و نگاتیو 4 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
مجموعه مقالات هفتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏(تهران 1384‏) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، شهرزاد امین‌شیرازی‌نژاد، رویا بهادری 1388 کتاب
آسیب‌شناسی، حفاظت و مرمت اسناد تصویری دوره‌ی قاجاریه متعلق به آرشیو مؤسسه‌ی مطالعات تاریخ معاصر ایران  رها قدسی 1384 پایان‌نامه
عکاسی در مرمت؛ کاربرد عکاسی‌های خاص در مرمت سروش کیایی 1381 پایان‌نامه
مرمت و حفاظت عکس (مرمت تعدادی عکس قدیمی) امیر قلعه‌جوزدانی 1372 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
مجموعه مقالات هفتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏(تهران 1384‏)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، شهرزاد امین‌شیرازی‌نژاد، رویا بهادری
1388
نوع نوشتار: کتاب
آسیب‌شناسی، حفاظت و مرمت اسناد تصویری دوره‌ی قاجاریه متعلق به آرشیو مؤسسه‌ی مطالعات تاریخ معاصر ایران
 رها قدسی
1384
نوع نوشتار: پایان‌نامه
عکاسی در مرمت؛ کاربرد عکاسی‌های خاص در مرمت
سروش کیایی
1381
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مرمت و حفاظت عکس (مرمت تعدادی عکس قدیمی)
امیر قلعه‌جوزدانی
1372
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج