نتایج مربوط به باستان‌سنجی 55 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
کاربرد دستگاه XRF پرتابل در مطالعات باستان‌سنجی مواد فرهنگی تاریخی معین اسلامی 1394 مقاله
بازشناخت فناوری مصنوعات چرمی متعلق به دوره هخامنشی، مکشوفه از معدن نمک چهرآباد زنجان حمیدرضا ایرانی، محمود زارعی، ابوالفضل عالی، وحید عسکرپور، علیرضا کوچکزایی 1394 مقاله
شناسایی ساختار و فرآیندهای فرسایش ملات قیر به کاررفته در آجرهای یادمان هخامنشی تل آجری در پارسه سودابه یوسف نژاد 1394 مقاله
باستان‌سنجی؛ پلی میان علوم طبیعی و مهندسی با باستان‌شناسی (اهداف و دورنما) سیدمحمدامین امامی 1394 مقاله
مجموعه مقالات نهمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ ‏(23-25 آذر 1388 ساری) ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری 1394 کتاب
A Technological Study of the Elamite Polychrome Glazed Bricks at Susa, South-Western Iran Parviz Holakooei 2014 مقاله
برگزیده مقالات اولین و دومین همایش ملی کاربرد تحلیل‌های علمی در باستان‌سنجی و مرمت میراث فرهنگی ویرایش (/به کوشش) مهدی رازانی، بهرام آجورلو 1393 کتاب
Identification of pigments used in rock art paintings in Gode Roriso- Ethiopia using Micro-Raman Spectroscopy Hugo Gomes، Pierluigi Rosina، Parviz Holakooei، Tadele Solomon، Carmela Vaccaro 2013 مقاله
فناوری سفالگری اسلامی قره‌داغ مهدی رازانی، بهرام آجورلو، آرش تیرانداز، محمدامین حائری 1392 طرح پژوهشی
Application of WDXRF in the provenance studies of Persian haft rang tiles: a statistical approach Parviz Holakooei، Ferruccio Carlo Petrucci، Renzo Tassinari، Carmela Vaccaro 2013 مقاله
ریخت شناسی و آسیب شناسی آجرهای آتشکده آذرگشنسب، محوطه ثبت جهانی تخت سلیمان محسن چاره‌ساز 1391 مقاله
مجموعه مقالات هشتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (تهران 1386‏) ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی 1391 کتاب
آرکئومتری سفال جلینگی بر اساس مطالعات مینرالوژیک در سیستم سیلیسیم-کلسیم-منیزیم سمیه نوغانی بهمبری 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت یک قطعه نقشه‌ی قالی کرمان دوره پهلوی اول متعلق به میراث فرهنگی کرمان محبوبه نخعی امرودی 1390 پایان‌نامه
تاریخ‌گذاری حلقه‌های درخت پانل‌های نقاشی پی.یان کنی‌هلم 1389 مقاله
آرکئومتری سفال جلینگی بر اساس مطالعات مینرالوژیک در سیستم سیلیسیم – کلسیم – منیزیم سمیه نوغانی بهمبری 1389 پایان‌نامه
بررسی‌های آرکئومتریک سنگ‌های سیاه تمدن جیرفت مهدی رازانی 1388 پایان‌نامه
Preliminary Archaeometallurgical Studies on Mineralogical Structure and Chemical Composition of Ancient Metal Objects and Slag from HAFT TEPE, Khuzestan, South-West Iran (Middle Elamite Period) O. Oudbashi، S. Mohammadamin Emami، H. Bakhshandehfard 2009 مقاله
مطالعه‌ی‌ ریخت‌شناسی و ساختار‌‌شناسی آجرهای آتشکده‌ی آذرگشنسب مجموعه‌ی ثبت جهانی تخت‌سلیمان محسن چاره‌ساز 1388 پایان‌نامه
مجموعه مقالات هفتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏(تهران 1384‏) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، شهرزاد امین‌شیرازی‌نژاد، رویا بهادری 1388 کتاب
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
کاربرد دستگاه XRF پرتابل در مطالعات باستان‌سنجی مواد فرهنگی تاریخی
معین اسلامی
1394
نوع نوشتار: مقاله
بازشناخت فناوری مصنوعات چرمی متعلق به دوره هخامنشی، مکشوفه از معدن نمک چهرآباد زنجان
حمیدرضا ایرانی، محمود زارعی، ابوالفضل عالی، وحید عسکرپور، علیرضا کوچکزایی
1394
نوع نوشتار: مقاله
شناسایی ساختار و فرآیندهای فرسایش ملات قیر به کاررفته در آجرهای یادمان هخامنشی تل آجری در پارسه
سودابه یوسف نژاد
1394
نوع نوشتار: مقاله
باستان‌سنجی؛ پلی میان علوم طبیعی و مهندسی با باستان‌شناسی (اهداف و دورنما)
سیدمحمدامین امامی
1394
نوع نوشتار: مقاله
مجموعه مقالات نهمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ ‏(23-25 آذر 1388 ساری)
ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری
1394
نوع نوشتار: کتاب
A Technological Study of the Elamite Polychrome Glazed Bricks at Susa, South-Western Iran
Parviz Holakooei
2014
نوع نوشتار: مقاله
برگزیده مقالات اولین و دومین همایش ملی کاربرد تحلیل‌های علمی در باستان‌سنجی و مرمت میراث فرهنگی
ویرایش (/به کوشش) مهدی رازانی، بهرام آجورلو
1393
نوع نوشتار: کتاب
Identification of pigments used in rock art paintings in Gode Roriso- Ethiopia using Micro-Raman Spectroscopy
Hugo Gomes، Pierluigi Rosina، Parviz Holakooei، Tadele Solomon، Carmela Vaccaro
2013
نوع نوشتار: مقاله
فناوری سفالگری اسلامی قره‌داغ
مهدی رازانی، بهرام آجورلو، آرش تیرانداز، محمدامین حائری
1392
نوع نوشتار: طرح پژوهشی
Application of WDXRF in the provenance studies of Persian haft rang tiles: a statistical approach
Parviz Holakooei، Ferruccio Carlo Petrucci، Renzo Tassinari، Carmela Vaccaro
2013
نوع نوشتار: مقاله
ریخت شناسی و آسیب شناسی آجرهای آتشکده آذرگشنسب، محوطه ثبت جهانی تخت سلیمان
محسن چاره‌ساز
1391
نوع نوشتار: مقاله
مجموعه مقالات هشتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (تهران 1386‏)
ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی
1391
نوع نوشتار: کتاب
آرکئومتری سفال جلینگی بر اساس مطالعات مینرالوژیک در سیستم سیلیسیم-کلسیم-منیزیم
سمیه نوغانی بهمبری
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت یک قطعه نقشه‌ی قالی کرمان دوره پهلوی اول متعلق به میراث فرهنگی کرمان
محبوبه نخعی امرودی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
تاریخ‌گذاری حلقه‌های درخت پانل‌های نقاشی
پی.یان کنی‌هلم
1389
نوع نوشتار: مقاله
آرکئومتری سفال جلینگی بر اساس مطالعات مینرالوژیک در سیستم سیلیسیم – کلسیم – منیزیم
سمیه نوغانی بهمبری
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی‌های آرکئومتریک سنگ‌های سیاه تمدن جیرفت
مهدی رازانی
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
Preliminary Archaeometallurgical Studies on Mineralogical Structure and Chemical Composition of Ancient Metal Objects and Slag from HAFT TEPE, Khuzestan, South-West Iran (Middle Elamite Period)
O. Oudbashi، S. Mohammadamin Emami، H. Bakhshandehfard
2009
نوع نوشتار: مقاله
مطالعه‌ی‌ ریخت‌شناسی و ساختار‌‌شناسی آجرهای آتشکده‌ی آذرگشنسب مجموعه‌ی ثبت جهانی تخت‌سلیمان
محسن چاره‌ساز
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مجموعه مقالات هفتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏(تهران 1384‏)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، شهرزاد امین‌شیرازی‌نژاد، رویا بهادری
1388
نوع نوشتار: کتاب
لیست نتایج