نتایج مربوط به باستان‌سنجی 55 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
مطالعه و مرمت تابوت‌های سفالی اشکانی همدان محسن تقوی 1387 پایان‌نامه
مجموعه مقالات پنجمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (‏تهران، 13تا 16 بهمن ماه 1380 ) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی 1386 کتاب
مجموعه مقالات ششمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏( ‏29-27 مهر 1382 تهران) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی 1386 کتاب
آسیب‌شناسی و حفظ و مرمت مجموعه فلزات هفت‌تپه بر پایه‌ی داده‌های آرکومتالورژیک امید عودباشی 1384 پایان‌نامه
ترمودینامیک و اهمیت نمودارهای حالت مواد در بررسی تغییرات ساختارهای متالورژیک و مینرالوژیک سیدمحمدامین امامی 1383 مقاله
مجموعه مقالات سومین و چهارمین همایش‌های بین‌المللی سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی ‏‏- فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی‌‏ ویرایش (/به کوشش) شهرزاد امین‌شیرازی، رویا بهادری 1383 کتاب
(Traditional Crafts in Qajar, Iran (1800-1925 W. Floor 2003 کتاب
بررسی تکنیکی و تعیین اصالت مجموعه‌ی اشیاء نقره‌ای غار قوری‌قعله فرشته رحیمی 1380 پایان‌نامه
مجموعه مقالات دومین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته ‏به معمار‌ی‌ (تهران‏ ‏17-22 آبان ماه 1376) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست 1378 کتاب
مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (چهارم تا هشتم اسفند 1375‏) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست 1376 کتاب
کتاب الاسرار محمد زکریا رازی، 1371 کتاب
بررسی و حفاظت و مرمت آثار برنزی رودبار (تهران) شهاب‌الدین همدانی 1370 پایان‌نامه
تنسوخ‌نامه‌ی ایلخانی محمدبن‌محمد‌بن‌حسن طوسی (653 ﮪ.ق) به‌ کوشش محمدتقی مدرس رضوی، 1348 کتاب
جواهرنامه مولف نامعلوم (به کوشش محمدتقی بینش)، 1343 کتاب
Al-Jamahir Fi Ma’rifat Al-Jawahir Al-Biruni 1891 کتاب
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
مطالعه و مرمت تابوت‌های سفالی اشکانی همدان
محسن تقوی
1387
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مجموعه مقالات پنجمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (‏تهران، 13تا 16 بهمن ماه 1380 )
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی
1386
نوع نوشتار: کتاب
مجموعه مقالات ششمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏( ‏29-27 مهر 1382 تهران)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی
1386
نوع نوشتار: کتاب
آسیب‌شناسی و حفظ و مرمت مجموعه فلزات هفت‌تپه بر پایه‌ی داده‌های آرکومتالورژیک
امید عودباشی
1384
نوع نوشتار: پایان‌نامه
ترمودینامیک و اهمیت نمودارهای حالت مواد در بررسی تغییرات ساختارهای متالورژیک و مینرالوژیک
سیدمحمدامین امامی
1383
نوع نوشتار: مقاله
مجموعه مقالات سومین و چهارمین همایش‌های بین‌المللی سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی ‏‏- فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی‌‏
ویرایش (/به کوشش) شهرزاد امین‌شیرازی، رویا بهادری
1383
نوع نوشتار: کتاب
(Traditional Crafts in Qajar, Iran (1800-1925
W. Floor
2003
نوع نوشتار: کتاب
بررسی تکنیکی و تعیین اصالت مجموعه‌ی اشیاء نقره‌ای غار قوری‌قعله
فرشته رحیمی
1380
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مجموعه مقالات دومین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته ‏به معمار‌ی‌ (تهران‏ ‏17-22 آبان ماه 1376)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست
1378
نوع نوشتار: کتاب
مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (چهارم تا هشتم اسفند 1375‏)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست
1376
نوع نوشتار: کتاب
کتاب الاسرار
محمد زکریا رازی،
1371
نوع نوشتار: کتاب
بررسی و حفاظت و مرمت آثار برنزی رودبار (تهران)
شهاب‌الدین همدانی
1370
نوع نوشتار: پایان‌نامه
تنسوخ‌نامه‌ی ایلخانی
محمدبن‌محمد‌بن‌حسن طوسی (653 ﮪ.ق) به‌ کوشش محمدتقی مدرس رضوی،
1348
نوع نوشتار: کتاب
جواهرنامه
مولف نامعلوم (به کوشش محمدتقی بینش)،
1343
نوع نوشتار: کتاب
Al-Jamahir Fi Ma’rifat Al-Jawahir
Al-Biruni
1891
نوع نوشتار: کتاب
لیست نتایج