نتایج مربوط به فرش و گلیم 12 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
آسیب‌شناسی فیزیکی قالی‌های پولونز موجود در موزه‌ی هنر متروپولیتن نیویورک زهره چهاردولی 1393 مقاله
فن‌شناسی بافت و نقوش در گلیم قشقایی حمیدرضا مؤمنیان، ابوالقاسم دادور 1392 مقاله
حفاظت و مرمت یک قطعه فرش مربوط به دوره‌ی پهلوی دوم شقایق عودی اول 1390 پایان‌نامه
راهکارهای حفاظتی کنترل آفات در بافته‌های پشمی مژگان بهشتی‌فر، رسول وطن‌دوست، شهرزاد امین‌شیرازی 1390 مقاله
آسیب‌شناسی و فن‌شناسی قالی‌های ابریشمی ایرانی و ارائه‌ی دستورالعمل حفاظتی و مرمتی مهری باقی‌زاده 1389 پایان‌نامه
آنالیز عنصری رنگ‌ها و کاغذ نقشه‌ی قالی با روش میکروپیکسی و استفاده‌ی آن در مرمت داوود آقاعلی‌گل، محمدجواد نجفیان، علی باقی‌زاده، پروین اولیایی، فرح شکوهی، محمد لامعی رشتی 1386 مقاله
مرمت قالی و زیرانداز بیژن اربابی 1386 کتاب
بررسی شیوه‌های حفاظت، نگهداری و نمایش فرش در گالری و موزه‌ها و بهینه‌سازی شیوه‌های مدیریت حفاظتی الهام محمدبیگی 1382 پایان‌نامه
مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (چهارم تا هشتم اسفند 1375‏) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست 1376 کتاب
مقایسه‌ی تطبیقی شیوه‌های شستشوی سنتی و مدرن در قالی‌های قدیمی ثریا ساعی 1375 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت قالی ایران؛ قالی کاشان نازیا زمانی 1371 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت فرش ایران فرحناز بهادران 1370 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
آسیب‌شناسی فیزیکی قالی‌های پولونز موجود در موزه‌ی هنر متروپولیتن نیویورک
زهره چهاردولی
1393
نوع نوشتار: مقاله
فن‌شناسی بافت و نقوش در گلیم قشقایی
حمیدرضا مؤمنیان، ابوالقاسم دادور
1392
نوع نوشتار: مقاله
حفاظت و مرمت یک قطعه فرش مربوط به دوره‌ی پهلوی دوم
شقایق عودی اول
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
راهکارهای حفاظتی کنترل آفات در بافته‌های پشمی
مژگان بهشتی‌فر، رسول وطن‌دوست، شهرزاد امین‌شیرازی
1390
نوع نوشتار: مقاله
آسیب‌شناسی و فن‌شناسی قالی‌های ابریشمی ایرانی و ارائه‌ی دستورالعمل حفاظتی و مرمتی
مهری باقی‌زاده
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
آنالیز عنصری رنگ‌ها و کاغذ نقشه‌ی قالی با روش میکروپیکسی و استفاده‌ی آن در مرمت
داوود آقاعلی‌گل، محمدجواد نجفیان، علی باقی‌زاده، پروین اولیایی، فرح شکوهی، محمد لامعی رشتی
1386
نوع نوشتار: مقاله
مرمت قالی و زیرانداز
بیژن اربابی
1386
نوع نوشتار: کتاب
بررسی شیوه‌های حفاظت، نگهداری و نمایش فرش در گالری و موزه‌ها و بهینه‌سازی شیوه‌های مدیریت حفاظتی
الهام محمدبیگی
1382
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (چهارم تا هشتم اسفند 1375‏)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست
1376
نوع نوشتار: کتاب
مقایسه‌ی تطبیقی شیوه‌های شستشوی سنتی و مدرن در قالی‌های قدیمی
ثریا ساعی
1375
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت قالی ایران؛ قالی کاشان
نازیا زمانی
1371
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت فرش ایران
فرحناز بهادران
1370
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج