نتایج مربوط به پارچه 32 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
استحکام‌بخشی پارچه‌های سلولزی تاریخی با استفاده ازنانوکامپوزیت پلیمری اکسید تیتانیم احسان پور بابایی 1392 پایان‌نامه
استانداردسازی کاربرد گونه‌ها و روش‌های دوخت جهت ترمیم پارچه‌های قدیمی با ارائه‌ی نمونه‌های مثالی سمیه هاشمی شهرکی 1392 پایان‌نامه
مطالعه، حفاظت و مرمت یک نمونه پارچه‌ی تافته متعلق به مجموعه‌ی خسرو‌آباد سنندج مربوط به اواخر قاجار شقایق مهاجری 1392 پایان‌نامه
ارزیابی شرایط محیطی موزه‌ی لباس دزک جهت تدوین برنامه حفاظت پیشگیرانه بافته‌های پروتئینی حمیدرضا بخشنده‌فرد، حسین احمدی، مرضیه آژنگ 1392 مقاله
بررسی فن‌شناشانه‌ی الیاف فلزی گلابتون و اهمیت آن در کیفیت الیاف در درازمدت در بافته‌های تاریخی الهه ارباب‌زاده بروجنی 1390 پایان‌نامه
راهکارهای حفاظتی کنترل آفات در بافته‌های پشمی مژگان بهشتی‌فر، رسول وطن‌دوست، شهرزاد امین‌شیرازی 1390 مقاله
مرمت کت پشمی متعلق به مجموعه نیاوران با روش پرز گذاری بهاره نغزگوی کهن 1390 مقاله
آسیب‌شناسی و ارائه طرح حفاظتی پرده کعبه محفوظ در موزه قصر “آئینه و روشنایی” یزد منا منتظری هدشی 1390 پایان‌نامه
بررسی و مطالعه‌ی فنی تکنیک منحصر به‌فرد نقاشی با موم بر روی پارچه ﴿بررسی نمونه‌های متعلق به موزه‌ی هنرهای تزئینی اصفهان ﴾ نرگس زمانیان 1389 پایان‌نامه
طرح حفظ و مرمت از یک نمونه پارچه‌ی ابریشمی نقاشی‌شده ﴿قسمتی از پاروان کاخ-موزه‌ی گلستان ﴾ مینا کاکوئی 1389 پایان‌نامه
کاربرد پرتو گاما برای مبارزه با آلودگی‌های قارچی و تاثیرات جانبی آن بر استحکام و رنگ لباس روحانی متعلق به کلیسای وانک اصفهان لیلا صالحیون 1389 پایان‌نامه
طرح حفظ و مرمت یک نمونه پارچه ابریشمی نقاشی شده چینی (قسمتی از پاراوان کاخ-موزه گلستان) مینا کاکویی، شهرزاد امین شیرازی نژاد، غلامرضا وطن خواه 1389 مقاله
حفاظت و مرمت پارچه ی تزئینی، با کاربرد مذهبی، متعلق به کلیسای وانک اصفهان الهه ارباب زاده بروجنی 1389 مقاله
امکان سنجی کاربرد پرتوی گاما جهت ضد عفونی الیاف ابریشم تاریخی (مطالعه ی موردی بر روی لباس روحانی متعلق به کلیسای وانک اصفهان) لیلا صالحیون، غلامرضا وطن خواه، ابوالفضل داوودی 1389 مقاله
طرح حفظ و مرمت از یک نمونه پارچه ابریشمی نقاشی شده (قسمتی از پاراوان کاخ-موزه گلستان) مینا کاکویی 1389 پایان‌نامه
بررسی فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و حفاظت و مرمت پارچه‌ی مکشوفه از فصل چهارم کاوش‌های تپه‌ی طالب‌خان سیستان راشد راهداری 1388 پایان‌نامه
مرمت و حفاظت طومار پارچه‌ای زیارت عاشورا و دعای ندبه‌ی عقیله، مربوط به اواخر دوره‌ی صفویه یا اوایل قاجاریه (میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی) مریم روستایی 1388 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت یک قطعه ترمه‌ی سوزنی دوره‌ی اسلامی متعلق به موزه‌ی مردم‌شناسی آستان قدس رضوی مریم سادات حسینی‌کیا 1388 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت قطعه پارچه‌ی مکشوفه از شهر باستانی قومس براساس بررسی‌های مقایسه‌ای از نمونه‌های مشابه نگار اعزازی 1388 پایان‌نامه
طرح حفظ و مرمت آثار نقاشی رنگ روغن بر روی تکیه‌گاه پارچه‌ای با ساختاری ظریف ﴿مطالعه‌ی موردی: آثار محمدباقر سمیرمی، موجود در موزه‌ی چهل‌ستون﴾ محمود محمدی سامانی 1387 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
استحکام‌بخشی پارچه‌های سلولزی تاریخی با استفاده ازنانوکامپوزیت پلیمری اکسید تیتانیم
احسان پور بابایی
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
استانداردسازی کاربرد گونه‌ها و روش‌های دوخت جهت ترمیم پارچه‌های قدیمی با ارائه‌ی نمونه‌های مثالی
سمیه هاشمی شهرکی
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعه، حفاظت و مرمت یک نمونه پارچه‌ی تافته متعلق به مجموعه‌ی خسرو‌آباد سنندج مربوط به اواخر قاجار
شقایق مهاجری
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
ارزیابی شرایط محیطی موزه‌ی لباس دزک جهت تدوین برنامه حفاظت پیشگیرانه بافته‌های پروتئینی
حمیدرضا بخشنده‌فرد، حسین احمدی، مرضیه آژنگ
1392
نوع نوشتار: مقاله
بررسی فن‌شناشانه‌ی الیاف فلزی گلابتون و اهمیت آن در کیفیت الیاف در درازمدت در بافته‌های تاریخی
الهه ارباب‌زاده بروجنی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
راهکارهای حفاظتی کنترل آفات در بافته‌های پشمی
مژگان بهشتی‌فر، رسول وطن‌دوست، شهرزاد امین‌شیرازی
1390
نوع نوشتار: مقاله
مرمت کت پشمی متعلق به مجموعه نیاوران با روش پرز گذاری
بهاره نغزگوی کهن
1390
نوع نوشتار: مقاله
آسیب‌شناسی و ارائه طرح حفاظتی پرده کعبه محفوظ در موزه قصر “آئینه و روشنایی” یزد
منا منتظری هدشی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی و مطالعه‌ی فنی تکنیک منحصر به‌فرد نقاشی با موم بر روی پارچه ﴿بررسی نمونه‌های متعلق به موزه‌ی هنرهای تزئینی اصفهان ﴾
نرگس زمانیان
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
طرح حفظ و مرمت از یک نمونه پارچه‌ی ابریشمی نقاشی‌شده ﴿قسمتی از پاروان کاخ-موزه‌ی گلستان ﴾
مینا کاکوئی
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
کاربرد پرتو گاما برای مبارزه با آلودگی‌های قارچی و تاثیرات جانبی آن بر استحکام و رنگ لباس روحانی متعلق به کلیسای وانک اصفهان
لیلا صالحیون
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
طرح حفظ و مرمت یک نمونه پارچه ابریشمی نقاشی شده چینی (قسمتی از پاراوان کاخ-موزه گلستان)
مینا کاکویی، شهرزاد امین شیرازی نژاد، غلامرضا وطن خواه
1389
نوع نوشتار: مقاله
حفاظت و مرمت پارچه ی تزئینی، با کاربرد مذهبی، متعلق به کلیسای وانک اصفهان
الهه ارباب زاده بروجنی
1389
نوع نوشتار: مقاله
امکان سنجی کاربرد پرتوی گاما جهت ضد عفونی الیاف ابریشم تاریخی (مطالعه ی موردی بر روی لباس روحانی متعلق به کلیسای وانک اصفهان)
لیلا صالحیون، غلامرضا وطن خواه، ابوالفضل داوودی
1389
نوع نوشتار: مقاله
طرح حفظ و مرمت از یک نمونه پارچه ابریشمی نقاشی شده (قسمتی از پاراوان کاخ-موزه گلستان)
مینا کاکویی
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و حفاظت و مرمت پارچه‌ی مکشوفه از فصل چهارم کاوش‌های تپه‌ی طالب‌خان سیستان
راشد راهداری
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مرمت و حفاظت طومار پارچه‌ای زیارت عاشورا و دعای ندبه‌ی عقیله، مربوط به اواخر دوره‌ی صفویه یا اوایل قاجاریه (میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی)
مریم روستایی
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت یک قطعه ترمه‌ی سوزنی دوره‌ی اسلامی متعلق به موزه‌ی مردم‌شناسی آستان قدس رضوی
مریم سادات حسینی‌کیا
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت قطعه پارچه‌ی مکشوفه از شهر باستانی قومس براساس بررسی‌های مقایسه‌ای از نمونه‌های مشابه
نگار اعزازی
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
طرح حفظ و مرمت آثار نقاشی رنگ روغن بر روی تکیه‌گاه پارچه‌ای با ساختاری ظریف ﴿مطالعه‌ی موردی: آثار محمدباقر سمیرمی، موجود در موزه‌ی چهل‌ستون﴾
محمود محمدی سامانی
1387
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج