نتایج مربوط به بافته‌ها 51 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
حفاظت و مرمت پارچه ی تزئینی، با کاربرد مذهبی، متعلق به کلیسای وانک اصفهان الهه ارباب زاده بروجنی 1389 مقاله
امکان سنجی کاربرد پرتوی گاما جهت ضد عفونی الیاف ابریشم تاریخی (مطالعه ی موردی بر روی لباس روحانی متعلق به کلیسای وانک اصفهان) لیلا صالحیون، غلامرضا وطن خواه، ابوالفضل داوودی 1389 مقاله
طرح حفظ و مرمت از یک نمونه پارچه ابریشمی نقاشی شده (قسمتی از پاراوان کاخ-موزه گلستان) مینا کاکویی 1389 پایان‌نامه
بررسی فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و حفاظت و مرمت پارچه‌ی مکشوفه از فصل چهارم کاوش‌های تپه‌ی طالب‌خان سیستان راشد راهداری 1388 پایان‌نامه
مرمت و حفاظت طومار پارچه‌ای زیارت عاشورا و دعای ندبه‌ی عقیله، مربوط به اواخر دوره‌ی صفویه یا اوایل قاجاریه (میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی) مریم روستایی 1388 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت یک قطعه ترمه‌ی سوزنی دوره‌ی اسلامی متعلق به موزه‌ی مردم‌شناسی آستان قدس رضوی مریم سادات حسینی‌کیا 1388 پایان‌نامه
مجموعه مقالات هفتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏(تهران 1384‏) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، شهرزاد امین‌شیرازی‌نژاد، رویا بهادری 1388 کتاب
حفاظت و مرمت قطعه پارچه‌ی مکشوفه از شهر باستانی قومس براساس بررسی‌های مقایسه‌ای از نمونه‌های مشابه نگار اعزازی 1388 پایان‌نامه
طرح حفظ و مرمت آثار نقاشی رنگ روغن بر روی تکیه‌گاه پارچه‌ای با ساختاری ظریف ﴿مطالعه‌ی موردی: آثار محمدباقر سمیرمی، موجود در موزه‌ی چهل‌ستون﴾ محمود محمدی سامانی 1387 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت پارچه‌های مکشوفه در معدن نمک چهرآباد زنجان فاطمه یزدان‌خواه کناری 1387 پایان‌نامه
مرمت قبای قاجاری مریم ناصری 1387 پایان‌نامه
بررسی میکروسکوپی بافته‌های ایران Ian R. Hardin، Frances J. Duffield 1387 مقاله
مرمت قالی و زیرانداز بیژن اربابی 1386 کتاب
مجموعه مقالات ششمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏( ‏29-27 مهر 1382 تهران) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی 1386 کتاب
آنالیز عنصری رنگ‌ها و کاغذ نقشه‌ی قالی با روش میکروپیکسی و استفاده‌ی آن در مرمت داوود آقاعلی‌گل، محمدجواد نجفیان، علی باقی‌زاده، پروین اولیایی، فرح شکوهی، محمد لامعی رشتی 1386 مقاله
حفاظت و مرمت بخش‌های پارچه‌ای مربوط به صندلی معروف به صندلی شاه متعلق به گنجینه‌ی نقاشی پشت شیشه فاطمه علی‌میرزایی 1385 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت نقاشی رنگ و روغن روی کرباس منسوب به هاشم اصفهانی مسعود سعیدزاده 1385 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت یک نمونه دعای گردن‌آویز، اجراشده روی کاغذ و پارچه مجتبی نریمانی 1385 پایان‌نامه
مطالعه‌ی مقدماتی حفاظت از بافته‌های مکشوفه از کاوش‌های باستان‌شناسی شهر سوخته و ارائه‌ی شیوه‌های صحیح حفاظت بافته‌ها متعلق به حفریات شهر سوخته شهره شفیعی 1385 پایان‌نامه
صنایع دستی کهن ایران هانس وولف 1384 کتاب
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
حفاظت و مرمت پارچه ی تزئینی، با کاربرد مذهبی، متعلق به کلیسای وانک اصفهان
الهه ارباب زاده بروجنی
1389
نوع نوشتار: مقاله
امکان سنجی کاربرد پرتوی گاما جهت ضد عفونی الیاف ابریشم تاریخی (مطالعه ی موردی بر روی لباس روحانی متعلق به کلیسای وانک اصفهان)
لیلا صالحیون، غلامرضا وطن خواه، ابوالفضل داوودی
1389
نوع نوشتار: مقاله
طرح حفظ و مرمت از یک نمونه پارچه ابریشمی نقاشی شده (قسمتی از پاراوان کاخ-موزه گلستان)
مینا کاکویی
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و حفاظت و مرمت پارچه‌ی مکشوفه از فصل چهارم کاوش‌های تپه‌ی طالب‌خان سیستان
راشد راهداری
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مرمت و حفاظت طومار پارچه‌ای زیارت عاشورا و دعای ندبه‌ی عقیله، مربوط به اواخر دوره‌ی صفویه یا اوایل قاجاریه (میراث فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی)
مریم روستایی
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت یک قطعه ترمه‌ی سوزنی دوره‌ی اسلامی متعلق به موزه‌ی مردم‌شناسی آستان قدس رضوی
مریم سادات حسینی‌کیا
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مجموعه مقالات هفتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏(تهران 1384‏)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، شهرزاد امین‌شیرازی‌نژاد، رویا بهادری
1388
نوع نوشتار: کتاب
حفاظت و مرمت قطعه پارچه‌ی مکشوفه از شهر باستانی قومس براساس بررسی‌های مقایسه‌ای از نمونه‌های مشابه
نگار اعزازی
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
طرح حفظ و مرمت آثار نقاشی رنگ روغن بر روی تکیه‌گاه پارچه‌ای با ساختاری ظریف ﴿مطالعه‌ی موردی: آثار محمدباقر سمیرمی، موجود در موزه‌ی چهل‌ستون﴾
محمود محمدی سامانی
1387
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت پارچه‌های مکشوفه در معدن نمک چهرآباد زنجان
فاطمه یزدان‌خواه کناری
1387
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مرمت قبای قاجاری
مریم ناصری
1387
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی میکروسکوپی بافته‌های ایران
Ian R. Hardin، Frances J. Duffield
1387
نوع نوشتار: مقاله
مرمت قالی و زیرانداز
بیژن اربابی
1386
نوع نوشتار: کتاب
مجموعه مقالات ششمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏( ‏29-27 مهر 1382 تهران)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی
1386
نوع نوشتار: کتاب
آنالیز عنصری رنگ‌ها و کاغذ نقشه‌ی قالی با روش میکروپیکسی و استفاده‌ی آن در مرمت
داوود آقاعلی‌گل، محمدجواد نجفیان، علی باقی‌زاده، پروین اولیایی، فرح شکوهی، محمد لامعی رشتی
1386
نوع نوشتار: مقاله
حفاظت و مرمت بخش‌های پارچه‌ای مربوط به صندلی معروف به صندلی شاه متعلق به گنجینه‌ی نقاشی پشت شیشه
فاطمه علی‌میرزایی
1385
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت نقاشی رنگ و روغن روی کرباس منسوب به هاشم اصفهانی
مسعود سعیدزاده
1385
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت یک نمونه دعای گردن‌آویز، اجراشده روی کاغذ و پارچه
مجتبی نریمانی
1385
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعه‌ی مقدماتی حفاظت از بافته‌های مکشوفه از کاوش‌های باستان‌شناسی شهر سوخته و ارائه‌ی شیوه‌های صحیح حفاظت بافته‌ها متعلق به حفریات شهر سوخته
شهره شفیعی
1385
نوع نوشتار: پایان‌نامه
صنایع دستی کهن ایران
هانس وولف
1384
نوع نوشتار: کتاب
لیست نتایج