نتایج مربوط به بافته‌ها 51 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
اصول حفاظت سوزن‌دوزی‌های فلزی بر روی پارچه‌های دوره‌ی صفوی بدری حکیمیان 1384 پایان‌نامه
بررسی و سامان‌دهی مجموعه آثار پارچه‌ای در مخزن موزه‌ی مردم‌شناسی کاخ گلستان زهرا اسدیان 1384 پایان‌نامه
حفاظت و نگهداری آثار پارچه‌ای دوره‌ی صفوی (مرمت یک قطعه زری‌بافی متعلق به این دوره) نازنین اسفندیاری 1384 پایان‌نامه
مجموعه مقالات سومین و چهارمین همایش‌های بین‌المللی سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی ‏‏- فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی‌‏ ویرایش (/به کوشش) شهرزاد امین‌شیرازی، رویا بهادری 1383 کتاب
بررسی شیوه‌های حفاظت، نگهداری و نمایش فرش در گالری و موزه‌ها و بهینه‌سازی شیوه‌های مدیریت حفاظتی الهام محمدبیگی 1382 پایان‌نامه
بررسی خصوصیات و حساسیت‌های البسه‌ی تاریخی در برابر شرایط محیطی به‌منظور درک روش‌های صحیح انبارداری و طراحی روش‌های بهینه‌سازی نگهداری البسه‌ی تاریخی موجود در موزه‌ی سبز فرشته کیاوش 1380 پایان‌نامه
مجموعه مقالات دومین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته ‏به معمار‌ی‌ (تهران‏ ‏17-22 آبان ماه 1376) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست 1378 کتاب
مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (چهارم تا هشتم اسفند 1375‏) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست 1376 کتاب
مقایسه‌ی تطبیقی شیوه‌های شستشوی سنتی و مدرن در قالی‌های قدیمی ثریا ساعی 1375 پایان‌نامه
حفاظت از پارچه‌های قدیمی در برابر عوامل محیطی و مرمت نمونه پارچه‌ی قومیس دامغان گیتا مهدی‌زاده 1372 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت قالی ایران؛ قالی کاشان نازیا زمانی 1371 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت فرش ایران فرحناز بهادران 1370 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت نقاشی‌های رنگ و روغن روی پارچه (مرمت تابلوی چینی‌بندزن) بهنام پدرام 1368 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
اصول حفاظت سوزن‌دوزی‌های فلزی بر روی پارچه‌های دوره‌ی صفوی
بدری حکیمیان
1384
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی و سامان‌دهی مجموعه آثار پارچه‌ای در مخزن موزه‌ی مردم‌شناسی کاخ گلستان
زهرا اسدیان
1384
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و نگهداری آثار پارچه‌ای دوره‌ی صفوی (مرمت یک قطعه زری‌بافی متعلق به این دوره)
نازنین اسفندیاری
1384
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مجموعه مقالات سومین و چهارمین همایش‌های بین‌المللی سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی ‏‏- فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی‌‏
ویرایش (/به کوشش) شهرزاد امین‌شیرازی، رویا بهادری
1383
نوع نوشتار: کتاب
بررسی شیوه‌های حفاظت، نگهداری و نمایش فرش در گالری و موزه‌ها و بهینه‌سازی شیوه‌های مدیریت حفاظتی
الهام محمدبیگی
1382
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی خصوصیات و حساسیت‌های البسه‌ی تاریخی در برابر شرایط محیطی به‌منظور درک روش‌های صحیح انبارداری و طراحی روش‌های بهینه‌سازی نگهداری البسه‌ی تاریخی موجود در موزه‌ی سبز
فرشته کیاوش
1380
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مجموعه مقالات دومین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته ‏به معمار‌ی‌ (تهران‏ ‏17-22 آبان ماه 1376)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست
1378
نوع نوشتار: کتاب
مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (چهارم تا هشتم اسفند 1375‏)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست
1376
نوع نوشتار: کتاب
مقایسه‌ی تطبیقی شیوه‌های شستشوی سنتی و مدرن در قالی‌های قدیمی
ثریا ساعی
1375
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت از پارچه‌های قدیمی در برابر عوامل محیطی و مرمت نمونه پارچه‌ی قومیس دامغان
گیتا مهدی‌زاده
1372
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت قالی ایران؛ قالی کاشان
نازیا زمانی
1371
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت فرش ایران
فرحناز بهادران
1370
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت نقاشی‌های رنگ و روغن روی پارچه (مرمت تابلوی چینی‌بندزن)
بهنام پدرام
1368
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج