نتایج مربوط به تاریخ هنر و معماری و باستان‌شناسی 73 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
بازشناسی فرهنگ بومی آفرینش هنری در بستر حفاظت از آثار تاریخی رضا وحیدزاده 1392 پایان‌نامه
آرایه‌های معماری اتاق مقبره‌‌ی بنای تاریخی پیربکران و کتیبه‌ی پنهان در آن یاسر حمزوی، فرشاد مؤذنی 1392 مقاله
ظهور و زوال خانه‌های صخره‌ای روستای توریستی کندوان فریده امینی بیرامی، ابراهیم اصغری کلجاهی 1392 مقاله
کتاب‌شناسی فارسی حفاظت و مرمت میراث سنگی مهدی رازانی 1392 مقاله
استفاده از رنگدانه‌های هنری (شنگرف، لاجورد و زنگار) در شعر شاعران ایرانی بر اساس تذکره‌ی عذری بیگدلی (قرن12) فاطمه سلحشور، یاسر حمزوی 1392 مقاله
خانه‌ی سوکیاس در جلفای نو اصفهان: تاریخچه، معماری، تزئینات و تعمیرات مهدی رازانی، پژمان الماسی‌نیا 1392 مقاله
فناوری سفالگری اسلامی قره‌داغ مهدی رازانی، بهرام آجورلو، آرش تیرانداز، محمدامین حائری 1392 طرح پژوهشی
مطالعه، حفظ و مرمت بخشی از کاشی‌های معرق داخلی مسجد کبود تبریز احسان الهی میاوق 1391 پایان‌نامه
بررسی مقدماتی روش ساخت و تزئین سنگ‌های کلریتی حوزه‌ی تمدنی هلیل‌رود مهدی رازانی، سیدمحمدامین امامی، یوسف مجیدزاده 1391 مقاله
چرم‌سازی عصر سلجوقی در قهستان خراسان (شناسایی نوع پوست و عامل دباغی آثار چرمی مکشوفه از محوطه‌ی تاریخی قلعه‌کوه قاین) علیرضا کوچکزایی، حسین احمدی، محسن محمدی آچاچلویی 1391 مقاله
بررسی تطبیقی نقوش چرم‌های قلعه‌کوه قاین با نقش‌مایه‌های سامانی، سلجوقی، ایلخانی و گلیم‌های امروزین قاین علیرضا کوچکزایی 1391 مقاله
آرایه‌های معماری بقعه‌ی پیربکران یاسر حمزوی، حسام اصلانی 1391 کتاب
سیر تحول، بررسی تاریخی و طبقه‌‌بندی کاشی‌های زیرلعابی در ایران مسلم میش‌مست‌نهی، محمد مرتضوی 1390 مقاله
تزئینات گچی بناهای دوره تیموری شهر یزد یاسر حمزوی 1390 مقاله
کنکاشی پیرآمون گونه‌شناسی و ریخت‌شناسی حمام‌های قاجاریه بندرعباس با مطالعه موردی حمام گپ بندرعباس احسان داورپناه، علی اصغر میرفتاح، امین داور پناه 1390 مقاله
معماری ساختارهای گنبد کبری قربانی 1390 مقاله
بررسی تاریخی، فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و مرمت دو خمره‌ی سفالی مکشوفه از محوطه‌ی باستانی هفت‌تپه اکرم کر زنگنه 1389 پایان‌نامه
معماری دوره‌ی قاجار محمدرضا کمالی 1389 مقاله
فلزکاری سلجوقی، هنری اسلامی با هویت ایرانی مهدی رازانی، حمیدرضا بخشنده فرد، اصغر توکلی 1389 مقاله
جایگاه سنگ نرم در محوطه‌های عصر مفرغ ایران مهدی رازانی، محمدامین امامی، یوسف مجیدزاده 1389 مقاله
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
بازشناسی فرهنگ بومی آفرینش هنری در بستر حفاظت از آثار تاریخی
رضا وحیدزاده
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
آرایه‌های معماری اتاق مقبره‌‌ی بنای تاریخی پیربکران و کتیبه‌ی پنهان در آن
یاسر حمزوی، فرشاد مؤذنی
1392
نوع نوشتار: مقاله
ظهور و زوال خانه‌های صخره‌ای روستای توریستی کندوان
فریده امینی بیرامی، ابراهیم اصغری کلجاهی
1392
نوع نوشتار: مقاله
کتاب‌شناسی فارسی حفاظت و مرمت میراث سنگی
مهدی رازانی
1392
نوع نوشتار: مقاله
استفاده از رنگدانه‌های هنری (شنگرف، لاجورد و زنگار) در شعر شاعران ایرانی بر اساس تذکره‌ی عذری بیگدلی (قرن12)
فاطمه سلحشور، یاسر حمزوی
1392
نوع نوشتار: مقاله
خانه‌ی سوکیاس در جلفای نو اصفهان: تاریخچه، معماری، تزئینات و تعمیرات
مهدی رازانی، پژمان الماسی‌نیا
1392
نوع نوشتار: مقاله
فناوری سفالگری اسلامی قره‌داغ
مهدی رازانی، بهرام آجورلو، آرش تیرانداز، محمدامین حائری
1392
نوع نوشتار: طرح پژوهشی
مطالعه، حفظ و مرمت بخشی از کاشی‌های معرق داخلی مسجد کبود تبریز
احسان الهی میاوق
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی مقدماتی روش ساخت و تزئین سنگ‌های کلریتی حوزه‌ی تمدنی هلیل‌رود
مهدی رازانی، سیدمحمدامین امامی، یوسف مجیدزاده
1391
نوع نوشتار: مقاله
چرم‌سازی عصر سلجوقی در قهستان خراسان (شناسایی نوع پوست و عامل دباغی آثار چرمی مکشوفه از محوطه‌ی تاریخی قلعه‌کوه قاین)
علیرضا کوچکزایی، حسین احمدی، محسن محمدی آچاچلویی
1391
نوع نوشتار: مقاله
بررسی تطبیقی نقوش چرم‌های قلعه‌کوه قاین با نقش‌مایه‌های سامانی، سلجوقی، ایلخانی و گلیم‌های امروزین قاین
علیرضا کوچکزایی
1391
نوع نوشتار: مقاله
آرایه‌های معماری بقعه‌ی پیربکران
یاسر حمزوی، حسام اصلانی
1391
نوع نوشتار: کتاب
سیر تحول، بررسی تاریخی و طبقه‌‌بندی کاشی‌های زیرلعابی در ایران
مسلم میش‌مست‌نهی، محمد مرتضوی
1390
نوع نوشتار: مقاله
تزئینات گچی بناهای دوره تیموری شهر یزد
یاسر حمزوی
1390
نوع نوشتار: مقاله
کنکاشی پیرآمون گونه‌شناسی و ریخت‌شناسی حمام‌های قاجاریه بندرعباس با مطالعه موردی حمام گپ بندرعباس
احسان داورپناه، علی اصغر میرفتاح، امین داور پناه
1390
نوع نوشتار: مقاله
معماری ساختارهای گنبد
کبری قربانی
1390
نوع نوشتار: مقاله
بررسی تاریخی، فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و مرمت دو خمره‌ی سفالی مکشوفه از محوطه‌ی باستانی هفت‌تپه
اکرم کر زنگنه
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
معماری دوره‌ی قاجار
محمدرضا کمالی
1389
نوع نوشتار: مقاله
فلزکاری سلجوقی، هنری اسلامی با هویت ایرانی
مهدی رازانی، حمیدرضا بخشنده فرد، اصغر توکلی
1389
نوع نوشتار: مقاله
جایگاه سنگ نرم در محوطه‌های عصر مفرغ ایران
مهدی رازانی، محمدامین امامی، یوسف مجیدزاده
1389
نوع نوشتار: مقاله
لیست نتایج