نتایج مربوط به تاریخ هنر و معماری و باستان‌شناسی 73 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
ساختارشناسی نقش‌برجسته‌های پیش از اسلام در استان خوزستان شیرین محبوب 1384 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت پنج شیء سفالی دوران اسلامی سمیه تقی‌ذوقی 1383 پایان‌نامه
بررسی آسیب‌های وارده بر نقش سرستون گاو در آرامگاه داریوش اول در نقش‌رستم و حفاظت و مرمت آن مجید ایاسی 1382 پایان‌نامه
مطالعه و بررسی نقاشی‌های به‌دست‌آمده از محوطه‌ی تاریخی هفت‌تپه محمدسعید ساعدی 1382 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سرستون گاو دروازه‌ی ناتمام تخت جمشید رضا شیخ‌السلامی 1382 پایان‌نامه
بررسی تاریخی، فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح محافظتی نقاشی‌های پیش از تاریخ اشکفت آهوی بستک خالد صادقی 1381 پایان‌نامه
مطالعه بررسی، حفاظت و مرمت کتیبه‌ی تزئینی کاروانسرای گنجعلی‌خان کرمان سهیلا غفاری 1381 پایان‌نامه
حفظ و مرمت یک قاب کاشی هفت‌رنگ مربوط به دوره‌ی صفویه و متعلق به حمام علی‌قلی‌آقا اصفهان محسن تاکی 1381 پایان‌نامه
مطالعه و مرمت دو نمونه ظرف سفالی از یافته‌های محوطه‌ی تاریخی اریسمان امیرحسین کریمی 1381 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت ظرف سفالی مکشوفه از مسجد جامع اصفهان مرتضی عرفانی 1381 پایان‌نامه
مطالعه و مرمت یک ظرف شیشه‌ای دوره‌ی ساسانی بهراد کریمی 1380 پایان‌نامه
مطالعه، حفاظت و مرمت تعدادی از سفال‌های اریسمان در محل حفاری فاطمه محسنی 1380 پایان‌نامه
بررسی تکنیکی و تعیین اصالت مجموعه‌ی اشیاء نقره‌ای غار قوری‌قعله فرشته رحیمی 1380 پایان‌نامه
مطالعه و شناخت تزئینات وابسته به معماری مناره‌ی مسجد جامع ساوه؛ طراحی قسمت‌های ریخته‌شده و بازسازی قسمتی از آن احمد قبادی 1376 پایان‌نامه
مرمت تابوت لعاب‌دار اشکانی بیژن حیدری‌زاده 1375 پایان‌نامه
بررسی مرمت آناستیلوز در تخت جمشید و مرمت سرستون گاو از کاخ صدستون رضا عطائی 1375 پایان‌نامه
مقایسه‌ی تطبیقی سفال دوره‌ی اشکانی با دوره‌ی ساسانی، مرمت یک نمونه سفال دوره‌ی ساسانی فرامرز توکلی 1375 پایان‌نامه
بررسی و بازآرائی سکه‌های دوره‌ی پارت رضا رحمانی 1375 پایان‌نامه
پژوهشی در اهمیت حفاظت و مرمت سازهای ملی ایران لاله جوشنی 1375 پایان‌نامه
سفال تپه حصار دامغان گیتی قادرنیا 1373 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
ساختارشناسی نقش‌برجسته‌های پیش از اسلام در استان خوزستان
شیرین محبوب
1384
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت پنج شیء سفالی دوران اسلامی
سمیه تقی‌ذوقی
1383
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی آسیب‌های وارده بر نقش سرستون گاو در آرامگاه داریوش اول در نقش‌رستم و حفاظت و مرمت آن
مجید ایاسی
1382
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعه و بررسی نقاشی‌های به‌دست‌آمده از محوطه‌ی تاریخی هفت‌تپه
محمدسعید ساعدی
1382
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سرستون گاو دروازه‌ی ناتمام تخت جمشید
رضا شیخ‌السلامی
1382
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی تاریخی، فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح محافظتی نقاشی‌های پیش از تاریخ اشکفت آهوی بستک
خالد صادقی
1381
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعه بررسی، حفاظت و مرمت کتیبه‌ی تزئینی کاروانسرای گنجعلی‌خان کرمان
سهیلا غفاری
1381
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفظ و مرمت یک قاب کاشی هفت‌رنگ مربوط به دوره‌ی صفویه و متعلق به حمام علی‌قلی‌آقا اصفهان
محسن تاکی
1381
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعه و مرمت دو نمونه ظرف سفالی از یافته‌های محوطه‌ی تاریخی اریسمان
امیرحسین کریمی
1381
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت ظرف سفالی مکشوفه از مسجد جامع اصفهان
مرتضی عرفانی
1381
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعه و مرمت یک ظرف شیشه‌ای دوره‌ی ساسانی
بهراد کریمی
1380
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعه، حفاظت و مرمت تعدادی از سفال‌های اریسمان در محل حفاری
فاطمه محسنی
1380
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی تکنیکی و تعیین اصالت مجموعه‌ی اشیاء نقره‌ای غار قوری‌قعله
فرشته رحیمی
1380
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعه و شناخت تزئینات وابسته به معماری مناره‌ی مسجد جامع ساوه؛ طراحی قسمت‌های ریخته‌شده و بازسازی قسمتی از آن
احمد قبادی
1376
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مرمت تابوت لعاب‌دار اشکانی
بیژن حیدری‌زاده
1375
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی مرمت آناستیلوز در تخت جمشید و مرمت سرستون گاو از کاخ صدستون
رضا عطائی
1375
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مقایسه‌ی تطبیقی سفال دوره‌ی اشکانی با دوره‌ی ساسانی، مرمت یک نمونه سفال دوره‌ی ساسانی
فرامرز توکلی
1375
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی و بازآرائی سکه‌های دوره‌ی پارت
رضا رحمانی
1375
نوع نوشتار: پایان‌نامه
پژوهشی در اهمیت حفاظت و مرمت سازهای ملی ایران
لاله جوشنی
1375
نوع نوشتار: پایان‌نامه
سفال تپه حصار دامغان
گیتی قادرنیا
1373
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج