نتایج مربوط به کنترل شرایط محیطی در موزه 9 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
مدیریت بحران در حفاظت پیشگیرانه رابرت والر 1395 مقاله
مدیریت و کنترل خطر حریق در موزه‌ها و آرشیوها (نمونه‌ی موردی: ارائه‌ی طرح مدیریت خطر حریق در کتابخانه و موزه‌ی ملی ملک) سمیه پورخسروانی 1392 پایان‌نامه
ارزیابی شرایط محیطی موزه‌ی لباس دزک جهت تدوین برنامه حفاظت پیشگیرانه بافته‌های پروتئینی حمیدرضا بخشنده‌فرد، حسین احمدی، مرضیه آژنگ 1392 مقاله
راهکارهای حفاظتی کنترل آفات در بافته‌های پشمی مژگان بهشتی‌فر، رسول وطن‌دوست، شهرزاد امین‌شیرازی 1390 مقاله
بررسی حفاظتی مجموعه آثار موزه هنرهای ملی با نگاه ویژه به زنجیره حفاظتی Chantier Des Collection مهشید ایلخانی 1389 پایان‌نامه
حفاطت پیشگیرانه آثار کاغذی در مخزن موزه‌‌ی ملک سیده‌سمیه محسنیان 1388 پایان‌نامه
حفظ و مرمت یک لگام (دهنه‌ی اسب) برنزی متعلق به موزه‌ی تخت جمشید کمال بهبودی 1384 پایان‌نامه
بررسی خصوصیات و حساسیت‌های البسه‌ی تاریخی در برابر شرایط محیطی به‌منظور درک روش‌های صحیح انبارداری و طراحی روش‌های بهینه‌سازی نگهداری البسه‌ی تاریخی موجود در موزه‌ی سبز فرشته کیاوش 1380 پایان‌نامه
حفاظت از پارچه‌های قدیمی در برابر عوامل محیطی و مرمت نمونه پارچه‌ی قومیس دامغان گیتا مهدی‌زاده 1372 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
مدیریت بحران در حفاظت پیشگیرانه
رابرت والر
1395
نوع نوشتار: مقاله
مدیریت و کنترل خطر حریق در موزه‌ها و آرشیوها (نمونه‌ی موردی: ارائه‌ی طرح مدیریت خطر حریق در کتابخانه و موزه‌ی ملی ملک)
سمیه پورخسروانی
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
ارزیابی شرایط محیطی موزه‌ی لباس دزک جهت تدوین برنامه حفاظت پیشگیرانه بافته‌های پروتئینی
حمیدرضا بخشنده‌فرد، حسین احمدی، مرضیه آژنگ
1392
نوع نوشتار: مقاله
راهکارهای حفاظتی کنترل آفات در بافته‌های پشمی
مژگان بهشتی‌فر، رسول وطن‌دوست، شهرزاد امین‌شیرازی
1390
نوع نوشتار: مقاله
بررسی حفاظتی مجموعه آثار موزه هنرهای ملی با نگاه ویژه به زنجیره حفاظتی Chantier Des Collection
مهشید ایلخانی
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاطت پیشگیرانه آثار کاغذی در مخزن موزه‌‌ی ملک
سیده‌سمیه محسنیان
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفظ و مرمت یک لگام (دهنه‌ی اسب) برنزی متعلق به موزه‌ی تخت جمشید
کمال بهبودی
1384
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی خصوصیات و حساسیت‌های البسه‌ی تاریخی در برابر شرایط محیطی به‌منظور درک روش‌های صحیح انبارداری و طراحی روش‌های بهینه‌سازی نگهداری البسه‌ی تاریخی موجود در موزه‌ی سبز
فرشته کیاوش
1380
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت از پارچه‌های قدیمی در برابر عوامل محیطی و مرمت نمونه پارچه‌ی قومیس دامغان
گیتا مهدی‌زاده
1372
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج