نتایج مربوط به حفاظت و موزه 54 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
بررسی حفاظتی مجموعه آثار موزه هنرهای ملی با نگاه ویژه به زنجیره حفاظتی Chantier Des Collection مهشید ایلخانی 1389 پایان‌نامه
حفاطت پیشگیرانه آثار کاغذی در مخزن موزه‌‌ی ملک سیده‌سمیه محسنیان 1388 پایان‌نامه
بررسی نُسَخ چاپ سنگی؛ حفاظت و مرمت یک نسخه قرآن طوماری چاپ سنگی موجود درکتابخانه‌ی آستان قدس رضوی مشهد فرشته علیزاده مرادی 1388 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت نسخه‌ی خطی ترجمه‌ی الخواص متعلق به قرن دهم هجری «کتابخانه‌ مجلس» مهدی ثقفی 1388 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت یک قرآن خطی قاجاری متعلق به کتابخانه‌ی علامه مجلسی اصفهان حسین سلطانی 1388 پایان‌نامه
بررسی آسیب‌شناسی و حفاظت و مرمت شمایل روسی (مسیر صلیب) متعلق به مجموعه‌ی فرهنگی تاریخی نیاوران زهرا لالائی 1388 پایان‌نامه
مجموعه مقالات هفتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏(تهران 1384‏) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، شهرزاد امین‌شیرازی‌نژاد، رویا بهادری 1388 کتاب
حفظ و مرمت یک کاسه از جنس مفرغ ﴿متعلق به موزه‌ی ملی ایران باستان﴾ معصومه فمی تفرشی 1387 پایان‌نامه
حفظ و مرمت دو نمونه شیء مفرغی متعلق به موزه‌ی ایران باستان ﴿تزئینات لباس رزم﴾ آنا محسن‌پور 1387 پایان‌نامه
طرح حفظ و مرمت آثار نقاشی رنگ روغن بر روی تکیه‌گاه پارچه‌ای با ساختاری ظریف ﴿مطالعه‌ی موردی: آثار محمدباقر سمیرمی، موجود در موزه‌ی چهل‌ستون﴾ محمود محمدی سامانی 1387 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت و نگهداری مجموعه‌ای از اسناد خطی متعلق به دوره‌ی قاجار سید نوید سیدعلی اکبر 1387 پایان‌نامه
گفتگو با دکتر محمد علی جعفریان مدیر و موسس موزه تاریخ طبیعی اصفهان محمد یونسی 1387 مقاله
کپی سردیس کالیگولا ترجمه‌ی محمد حدادی 1387 مقاله
حفاظت، مرمت و نمایش اسكلت و اشیاء مربوط به آن در محوطه‌ی بیستون كرمانشاه (تپه‌ی گریوند) شرکت سوشیانت میراث خراسان 1387 پروژه‌ی اجرایی
نگهداری و احیاء یک داس از جنس مفرغ ﴿متعلق به موزه‌ی ملی ایران باستان﴾ صفورا الیاسی 1386 پایان‌نامه
بیماری‌های آلرژیک و مسمومیت‌های ناشی از قارچ‌ها (در کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی-تاریخی) محمد قهری 1386 مقاله
مجموعه مقالات پنجمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (‏تهران، 13تا 16 بهمن ماه 1380 ) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی 1386 کتاب
مجموعه مقالات ششمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏( ‏29-27 مهر 1382 تهران) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی 1386 کتاب
آسیب‌شنـاسی 250 شیء تاریخی استـان خراسان در موزه‌های شهرستان‌های گناباد، تربت جام و تایباد زهره هوشمند جاغوری 1385 پروژه‌ی مطالعاتی
حفاظت و مرمت بخش‌های پارچه‌ای مربوط به صندلی معروف به صندلی شاه متعلق به گنجینه‌ی نقاشی پشت شیشه فاطمه علی‌میرزایی 1385 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
بررسی حفاظتی مجموعه آثار موزه هنرهای ملی با نگاه ویژه به زنجیره حفاظتی Chantier Des Collection
مهشید ایلخانی
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاطت پیشگیرانه آثار کاغذی در مخزن موزه‌‌ی ملک
سیده‌سمیه محسنیان
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی نُسَخ چاپ سنگی؛ حفاظت و مرمت یک نسخه قرآن طوماری چاپ سنگی موجود درکتابخانه‌ی آستان قدس رضوی مشهد
فرشته علیزاده مرادی
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت نسخه‌ی خطی ترجمه‌ی الخواص متعلق به قرن دهم هجری «کتابخانه‌ مجلس»
مهدی ثقفی
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت یک قرآن خطی قاجاری متعلق به کتابخانه‌ی علامه مجلسی اصفهان
حسین سلطانی
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی آسیب‌شناسی و حفاظت و مرمت شمایل روسی (مسیر صلیب) متعلق به مجموعه‌ی فرهنگی تاریخی نیاوران
زهرا لالائی
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مجموعه مقالات هفتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏(تهران 1384‏)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، شهرزاد امین‌شیرازی‌نژاد، رویا بهادری
1388
نوع نوشتار: کتاب
حفظ و مرمت یک کاسه از جنس مفرغ ﴿متعلق به موزه‌ی ملی ایران باستان﴾
معصومه فمی تفرشی
1387
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفظ و مرمت دو نمونه شیء مفرغی متعلق به موزه‌ی ایران باستان ﴿تزئینات لباس رزم﴾
آنا محسن‌پور
1387
نوع نوشتار: پایان‌نامه
طرح حفظ و مرمت آثار نقاشی رنگ روغن بر روی تکیه‌گاه پارچه‌ای با ساختاری ظریف ﴿مطالعه‌ی موردی: آثار محمدباقر سمیرمی، موجود در موزه‌ی چهل‌ستون﴾
محمود محمدی سامانی
1387
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت و نگهداری مجموعه‌ای از اسناد خطی متعلق به دوره‌ی قاجار
سید نوید سیدعلی اکبر
1387
نوع نوشتار: پایان‌نامه
گفتگو با دکتر محمد علی جعفریان مدیر و موسس موزه تاریخ طبیعی اصفهان
محمد یونسی
1387
نوع نوشتار: مقاله
کپی سردیس کالیگولا
ترجمه‌ی محمد حدادی
1387
نوع نوشتار: مقاله
حفاظت، مرمت و نمایش اسكلت و اشیاء مربوط به آن در محوطه‌ی بیستون كرمانشاه (تپه‌ی گریوند)
شرکت سوشیانت میراث خراسان
1387
نوع نوشتار: پروژه‌ی اجرایی
نگهداری و احیاء یک داس از جنس مفرغ ﴿متعلق به موزه‌ی ملی ایران باستان﴾
صفورا الیاسی
1386
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بیماری‌های آلرژیک و مسمومیت‌های ناشی از قارچ‌ها (در کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی-تاریخی)
محمد قهری
1386
نوع نوشتار: مقاله
مجموعه مقالات پنجمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (‏تهران، 13تا 16 بهمن ماه 1380 )
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی
1386
نوع نوشتار: کتاب
مجموعه مقالات ششمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏( ‏29-27 مهر 1382 تهران)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی
1386
نوع نوشتار: کتاب
آسیب‌شنـاسی 250 شیء تاریخی استـان خراسان در موزه‌های شهرستان‌های گناباد، تربت جام و تایباد
زهره هوشمند جاغوری
1385
نوع نوشتار: پروژه‌ی مطالعاتی
حفاظت و مرمت بخش‌های پارچه‌ای مربوط به صندلی معروف به صندلی شاه متعلق به گنجینه‌ی نقاشی پشت شیشه
فاطمه علی‌میرزایی
1385
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج