نتایج مربوط به حفاظت و موزه 54 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح حفاظتی جهت نگهداری اسناد تاریخی کاخ گلستان مهناز بیات 1385 پایان‌نامه
سامان‌دهی٬ طبقه‌بندی و الویت‌های حفاظتی در مخزن آثار گنجینه‌ی میراث فرهنگی زنجان حمزه حمزه 1385 پایان‌نامه
بررسی بسته‌بندی نقاشی‌های رنگ و روغن جهت حمل‌ و نقل و نگهداری در مخزن سمیرا فیضی 1385 پایان‌نامه
آشنایی با “مؤسسه‌ی موزه ملی هند” پیش‌گام و کم‌نظیر در موزه‌داری و مرمت مهرناز آزادی 1385 مقاله
قارچ‌زدگی: (واکنش سریع در رفع آن) لیلا بیدار 1385 مقاله
روش‌های نگه‌داری و الزامات حفاظتی آثار کاغذی در مخازن صدیقه روحی 1385 مقاله
حفظ و مرمت یک لگام (دهنه‌ی اسب) برنزی متعلق به موزه‌ی تخت جمشید کمال بهبودی 1384 پایان‌نامه
اصول حفاظت سوزن‌دوزی‌های فلزی بر روی پارچه‌های دوره‌ی صفوی بدری حکیمیان 1384 پایان‌نامه
بررسی و سامان‌دهی مجموعه آثار پارچه‌ای در مخزن موزه‌ی مردم‌شناسی کاخ گلستان زهرا اسدیان 1384 پایان‌نامه
مجموعه مقالات سومین و چهارمین همایش‌های بین‌المللی سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی ‏‏- فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی‌‏ ویرایش (/به کوشش) شهرزاد امین‌شیرازی، رویا بهادری 1383 کتاب
بررسی شیوه‌های حفاظت، نگهداری و نمایش فرش در گالری و موزه‌ها و بهینه‌سازی شیوه‌های مدیریت حفاظتی الهام محمدبیگی 1382 پایان‌نامه
روش‌های استاندارد حفاظت از تابلوهای نقاشی حین انبارداری و نمایش و آسیب‌شناسی و ارائه‌ی روش‌های حفاظتی آثار نقاشی در انبار و موزه‌ی هنرهای زیبا (مجموعه‌ی فرهنگی سعدآباد) مرجانه عباسی 1381 پایان‌نامه
آسیب‌شناسی مجموعه نُسخ موزه‌ی میرعماد محمدعلی محراب‌بیگی; هادی اعظم‌منش 1381 پایان‌نامه
بررسی خصوصیات و حساسیت‌های البسه‌ی تاریخی در برابر شرایط محیطی به‌منظور درک روش‌های صحیح انبارداری و طراحی روش‌های بهینه‌سازی نگهداری البسه‌ی تاریخی موجود در موزه‌ی سبز فرشته کیاوش 1380 پایان‌نامه
مجموعه مقالات دومین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته ‏به معمار‌ی‌ (تهران‏ ‏17-22 آبان ماه 1376) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست 1378 کتاب
مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (چهارم تا هشتم اسفند 1375‏) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست 1376 کتاب
حفاظت از پارچه‌های قدیمی در برابر عوامل محیطی و مرمت نمونه پارچه‌ی قومیس دامغان گیتا مهدی‌زاده 1372 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح حفاظتی جهت نگهداری اسناد تاریخی کاخ گلستان
مهناز بیات
1385
نوع نوشتار: پایان‌نامه
سامان‌دهی٬ طبقه‌بندی و الویت‌های حفاظتی در مخزن آثار گنجینه‌ی میراث فرهنگی زنجان
حمزه حمزه
1385
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی بسته‌بندی نقاشی‌های رنگ و روغن جهت حمل‌ و نقل و نگهداری در مخزن
سمیرا فیضی
1385
نوع نوشتار: پایان‌نامه
آشنایی با “مؤسسه‌ی موزه ملی هند” پیش‌گام و کم‌نظیر در موزه‌داری و مرمت
مهرناز آزادی
1385
نوع نوشتار: مقاله
قارچ‌زدگی: (واکنش سریع در رفع آن)
لیلا بیدار
1385
نوع نوشتار: مقاله
روش‌های نگه‌داری و الزامات حفاظتی آثار کاغذی در مخازن
صدیقه روحی
1385
نوع نوشتار: مقاله
حفظ و مرمت یک لگام (دهنه‌ی اسب) برنزی متعلق به موزه‌ی تخت جمشید
کمال بهبودی
1384
نوع نوشتار: پایان‌نامه
اصول حفاظت سوزن‌دوزی‌های فلزی بر روی پارچه‌های دوره‌ی صفوی
بدری حکیمیان
1384
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی و سامان‌دهی مجموعه آثار پارچه‌ای در مخزن موزه‌ی مردم‌شناسی کاخ گلستان
زهرا اسدیان
1384
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مجموعه مقالات سومین و چهارمین همایش‌های بین‌المللی سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی ‏‏- فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی‌‏
ویرایش (/به کوشش) شهرزاد امین‌شیرازی، رویا بهادری
1383
نوع نوشتار: کتاب
بررسی شیوه‌های حفاظت، نگهداری و نمایش فرش در گالری و موزه‌ها و بهینه‌سازی شیوه‌های مدیریت حفاظتی
الهام محمدبیگی
1382
نوع نوشتار: پایان‌نامه
روش‌های استاندارد حفاظت از تابلوهای نقاشی حین انبارداری و نمایش و آسیب‌شناسی و ارائه‌ی روش‌های حفاظتی آثار نقاشی در انبار و موزه‌ی هنرهای زیبا (مجموعه‌ی فرهنگی سعدآباد)
مرجانه عباسی
1381
نوع نوشتار: پایان‌نامه
آسیب‌شناسی مجموعه نُسخ موزه‌ی میرعماد
محمدعلی محراب‌بیگی; هادی اعظم‌منش
1381
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی خصوصیات و حساسیت‌های البسه‌ی تاریخی در برابر شرایط محیطی به‌منظور درک روش‌های صحیح انبارداری و طراحی روش‌های بهینه‌سازی نگهداری البسه‌ی تاریخی موجود در موزه‌ی سبز
فرشته کیاوش
1380
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مجموعه مقالات دومین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته ‏به معمار‌ی‌ (تهران‏ ‏17-22 آبان ماه 1376)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست
1378
نوع نوشتار: کتاب
مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (چهارم تا هشتم اسفند 1375‏)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست
1376
نوع نوشتار: کتاب
حفاظت از پارچه‌های قدیمی در برابر عوامل محیطی و مرمت نمونه پارچه‌ی قومیس دامغان
گیتا مهدی‌زاده
1372
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج